PostNord on yhdessä Kantar Sifon kanssa julkaissut Nordic Channel Compass -raportin. Raportti kertoo, miten pohjoismaalaiset kuluttajat haluavat viestiä yritysten ja viranomaisten kanssa. Pohjoismaiset kuluttajat eivät vielä koskaan aiemmin ole olleet näin kriittisiä yritysten ja viranomaisten viestintätapoja kohtaan.

“Raporttimme “Nordic Channel Compass 2018” sisältää yksityiskohtaisia tietoja ja tilastoja, jotka auttavat yrityksiä ja viranomaisia sekä suomalaisilla markkinoilla, että pohjoismaisella tasolla ymmärtämään miten, milloin ja kenen kanssa asiakkaat haluavat viestiä. ” kertoo Head of Commercial Market Support, Communication Services, PostNord, Henrik Kihlberg.

Raportti osoittaa, että pohjoismaalaiset kuluttajat eivät ole vielä koskaan aiemmin olleet näin kriittisiä nykyisiä viestintätapoja kohtaan. Esimerkiksi 83% suomalaisista pitää melko tai erittäin tärkeänä, että he saavat itse valita tavan, jolla yritykset ja viranomaiset tiedottavat heille asioista. Tanskassa luku on jopa 87% ja Ruotsissa sekä Norjassa 81%.

Pohjoismaalaisista kuluttajista 70-90 prosenttia pitää tärkeänä, että tieto kaikissa kanavissa on personoitu juuri heille yksilöllisesti – ja kaikki yhteydenpito yrityksen tai viranomaisen kanssa on koordinoitua ja yhdenmukaista kanavasta riippumatta. Tämä on melkoinen haaste tietäen, että puolella pohjoismaalaisista yrityksistä ja viranomaisista on viidestä kahdeksaan viestintäkanavaa asiakkaidensa kanssa asiakkaan elinkaaren aikana:

“Tätä ei ole aivan helppo saavuttaa. Kuluttajien mieltymykset ovat erilaisia ja viestinnän laatu määrittää kanavan. Yrityksen loistavat markkinointitoimenpiteet menettävät vaikutuksensa, mikäli asiaviestintä ei täytä kuluttajan odotuksia. Vanhat menetelmät muuttuvat tehottomiksi, joten autamme luomaan uusia”, sanoo Henrik Kihlberg.

Voit lukea Nordic Channel Compass 2018 -raportin lataamalla sen täältä

PostNord ja PostNord Strålfors

Me toimitamme! PostNord on johtava viestintä- ja logistiikkapalvelujen tarjoaja Pohjoismaiden alueella sekä Pohjoismaiden ja muun maailman välillä. Huolehdimme kotitalouksien ja yritysten postipalveluista Ruotsissa ja Tanskassa. Vahvan osaamisemme ja jakeluverkostomme avulla kehitämme pohjoismaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden viestintää, verkkokauppaa, jakelua ja logistiikkaa varten. Vuonna 2017 konsernilla oli noin 31 000 työntekijää, ja sen liikevaihto oli runsaat 37 miljardia Ruotsin kruunua. Emoyhtiö PostNord AB on ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori on Ruotsin Solnassa. Lue lisää osoitteesta www.postnord.com

PostNord Strålforsin kehittämien ja tarjoamien viestintäratkaisujen avulla yritykset, joilla on paljon asiakkaita ja toimittajia, saavat aivan uusia mahdollisuuksia entistä vahvempien ja henkilökohtaisempien asiakassuhteiden luomiseen. Digitaalisen alustamme avulla mahdollistamme saumattoman viestinnän riippumatta vastaanottajan käyttämästä kanavasta. PostNord Strålfors on osa PostNord-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava viestintä- ja logistiikkapalvelujen tarjoaja.