Perintövero on vero, joka maksetaan perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka määrä riippuu perinnönjättäjän ja perillisen välisestä sukulaisuussuhteesta sekä perinnön arvosta.

Tässä artikkelissa kerromme kaiken olennaisen perintöverotuksesta:

 • Mitä perintöverotus on?
 • Kuka on velvollinen maksamaan perintöveroa?
 • Mistä perintöveroa maksetaan?
 • Perintöveron määrän laskeminen
 • Perintöverovapaus
 • Perintöveron maksaminen
 • Perintöverolaskuri
 • Vinkkejä perintöverotuksen minimointiin

Mitä perintöverotus on?

Perintöverotus on vero, joka maksetaan perinnönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta. Se on progressiivinen vero, jonka määrä riippuu perinnönjättäjän ja perillisen välisestä sukulaisuussuhteesta sekä perinnön arvosta.

Perintöveroa maksetaan perintöveroilmoituksen perusteella, joka tulee jättää Verohallinnolle neljän kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta.

Kuka on velvollinen maksamaan perintöveroa?

Perintöveroa ovat velvollisia maksamaan kaikki perinnön tai testamentin saajat, lukuun ottamatta tiettyjä verovapaita tahoja, kuten puolisoa ja rintaperillisiä (lapset, lapsenlapset jne.).

Perintöveron määrään vaikuttaa perinnönjättäjän ja perillisen välinen sukulaisuussuhde. Perintöveroa maksetaan eniten etäisille sukulaisille ja testamentinsaajille.

Mistä perintöveroa maksetaan?

Perintöveroa maksetaan kaikesta perinnönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta, riippumatta siitä, missä se sijaitsee. Perintöverovelvollisuuden syntymiseen riittää, että perinnönjättäjä oli kuollessaan Suomen kansalainen tai hänellä oli vakinainen asuinpaikka Suomessa.

Perintöveroa maksetaan myös lahjoista, jotka on annettu enintään kolme vuotta ennen perinnönjättäjän kuolemaa.

Perintöveron määrän laskeminen

Perintöveron määrän laskeminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat useat tekijät. Perintöveron määrään vaikuttavat:

 • Perinnönjättäjän ja perillisen välinen sukulaisuussuhde
 • Perinnön arvo
 • Perinnönjättäjän mahdolliset velat
 • Perinnönjättäjän mahdolliset testamentit

Perintöveron määrän voi laskea Verohallinnon perintöverolaskurilla.

Perintöverovapaus

Tietyt perinnöt ja testamentit ovat verovapaita. Verottomia ovat esimerkiksi:

 • Puolison perintö
 • Rintaperillisten (lapset, lapsenlapset jne.) perintö
 • Alle 20 000 euron perintö
 • Tiettyjen hyväntekeväisyysjärjestöjen ja säätiöiden perintö

Perintöveron maksaminen

Perintöveroa maksetaan Verohallinnolle perintöveroilmoituksen perusteella. Perintöveroilmoitus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta.

Perintöveron voi maksaa kerralla tai enintään kolmessa erässä. Ensimmäinen erä tulee maksaa perintöveroilmoituksen jättämisen yhteydessä.

Perintöverolaskuri

Perintöverolaskuri on Verohallinnon tarjoama työkalu, jonka avulla voi arvioida perintöveron määrän. Perintöverolaskuri löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.