Osakemarkkinoille on odotettavissa nopeita käänteitä ja vauhdikkaita tilanteita myös ensi vuonna. Useat eri epävarmuustekijät pitävät sijoittajat varpaillaan ja hermostuneisuus lisää osakekurssien heiluntaa ympäri maailmaa. LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen uskoo, että lyhyellä aikavälillä realisoituvat tuotot osakemarkkinoilla saattavat jäädä vaatimattomiksi.

Tänä vuonna osakemarkkinoilla on tapahtunut selvä muutos. Useita vuosia jatkanut osakkeiden hintojen nousu keskeisillä markkinoilla Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa on taittunut ja hinnat ovat heiluneet selvästi aiempaa enemmän.

– Tilanne arvopaperimarkkinoilla on muuttunut ja arvopapereiden kurssiheilunta on kasvussa. Lisäksi talouskehitykseen liittyvä riski on kasvussa, Kinnunen sanoo.

– Myös sijoittajien riskinottohalukkuus on laskenut. Kaikki riskitekijät yhdessä saavat aikaan sen, että sijoittajien tuottovaatimukset ovat kasvussa ja sitä kautta arvopapereiden hinnoissa on laskupainetta. Näin tuottonäkymät ainakin lyhyellä aikavälillä ovat haastavat, ja tuotoissa voi tapahtua suuriakin muutoksia sekä ylös- että alaspäin.

Tilanteet osakemarkkinoilla vaihtuvat tällä hetkellä nopeasti ja siksi myös tuottonäkymät muuttuvat nopeasti. LähiTapiolan Varainhoidon Sijoituswebinaarissa 13.joulukuuta kello 9 keskustellaan osake-, korko- ja kiinteistömarkkinoiden näkymistä. Voit ilmoittautua webinaariin täältä.

Tuotoissa suuri vaihteluväli

Rahoitusmarkkinaekonomisti Kinnusen mukaan osakkeiden tuottonäkymät Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa ovat tällä hetkellä aiempaa matalammat keskipitkällä, enintään viiden vuoden aikajänteellä. Lyhyellä aikavälillä tuotot voivat heilahdella suuresti.

Syitä sijoittajien hermostuneisuuteen on useita. Tänä syksynä sijoittajien puheenaiheeksi on noussut keskeisten teollisuusmaiden talouskasvun hidastuminen. Useat talouskehityksestä kertovat mittarit ennakoivat, että kasvu jatkaa vaimenemistaan seuraavat vuodet.

Myös keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka, etenkin Yhdysvalloissa, hillitsee osakesijoittajien riskinottohaluja. Tosin viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell lievästi vihjaili, että keskuspankki saattaisi olla hiljalleen nostanut korkoja vakaan talouskehityksen kannalta riittävälle tasolle. Myös moni muu keskeinen keskuspankki pyrkii seuraamaan Yhdysvaltain esimerkkiä ohjauskoron nostoissa.

Myös poliittiset riskit hermostuttavat sijoittajia edelleen. Välirauhasopimuksesta huolimatta Yhdysvaltain ja Kiinan kauppakiistat eivät ole vielä ratkenneet. Lisäksi epävarmuutta herättävät Britannian EU- euro ja Italian riskialtis budjettipolitiikka.

Pysy kärsivällisenä ja hajauta laajasti

Kurssien heilunnasta ja sijoittajien hermoilusta ei kannata säikähtää, jos sijoitusten riskitaso on valittu itselle sopivaksi. Kinnusen mielestä pitkäjänteinen ja laajasti hajauttava sijoittaja pärjää kurssiheilunnasta huolimatta.

– Sijoitustoiminnan luonteeseen kuuluu, että markkinaympäristön muuttuessa nähdään usein voimakasta kurssiheiluntaa. Nykyisessä sijoitusympäristössä korostuvat hajautuksen merkitys ja sijoitustoiminnan pitkäjänteisyys, Kinnunen sanoo.