Uusi monipuolinen digitaalinen oppimateriaali helpottaa tieto- ja viestintäteknologian opettamista ja oppimista yläkouluissa. Jyväskylän yliopistossa kehitetty materiaali tarjoaa oppisisältöjä niin perusohjelmiin kuin koodaamiseen.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa kehitetty digitaalinen oppimateriaali, Linkki, on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun 7.–9. vuosiluokille tieto- ja viestintäteknologian opetukseen. Linkki soveltuu sekä tuntikohtaiseksi oppimateriaaliksi, mutta myös oppilaan omatoimisen opiskelun tueksi.

Oppimateriaali keventää opettajan työkuormaa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 tieto- ja viestintätekniikan asemaa vahvistettiin. Selvitysten mukaan TVT:n opettajat joutuvat kuitenkin tekemään paljon omaa oppimateriaalia, koska laadukkaita yhtenäisiä oppimateriaaleja ei ole ollut juurikaan olemassa.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa yliopistonopettaja Antti Ekonoja oli aikanaan osana väitöstyötään työstänyt digitaalista opetusmateriaalia tieto- ja viestintätekniikan opetukseen. Vuonna 2012 kehitetty materiaali oli kuitenkin vuosien mittaan osiltaan vanhentunut.

Syksyllä 2018 materiaalia ryhdyttiin päivittämään ja kehittämään osana opiskelijaprojektia. Yhdessä koulutusteknologian maisteriopiskelijoiden kanssa monipuolisen oppimateriaalin kehitystyö saatiin päätökseen loppuvuodesta 2019.

Linkillä haluttiin tukea TVT:n opetusta, opettajia ja oppilaita kouluissa tarjoamalla heille ilmaiseksi digitaalinen oppimateriaali opetuksen ja oppimisen tueksi­, kehitysprojektia ohjannut Ekonoja kertoo.

Lopputuloksena syntyi laadukas digitaalinen oppimateriaali, jonka uskotaan hyödyttävän opettajia ja opiskelijoita etenkin perusopetuksen yläluokilla. Materiaalia löytyy sekä opinnoissa ja työelämässä tarvittavien perusohjelmien hallintaan kuin myös verkkosivujen rakentamiseen ja ohjelmointiin. Oppisisältöjä löytyy lisäksi kuvien ja videoiden editoimiseen ja tuottamiseen.

Kehittämistyötä opiskelijaprojektin voimin

Ekonoja antaa kiitoksensa materiaalia tuottaneelle tiimille. Osaavien ja motivoituneiden opiskelijoiden kanssa materiaalin työstäminen oli Ekonojan mukaan antoisaa.

– Tekijäryhmässä oli monipuolista osaamista. Oppikirjoja tehnyt Pirita Perälä toi kokemusta kustannettujen oppimateriaalien tekemisen maailmasta, Karoliina Sormunen toi projektiin ohjelmointitietämystä ja Janne Torvikosken audiopuolen osaaminen oli arvokasta esimerkiksi videoita tehtäessä, Ekonoja kiittelee.

Materiaaliin saatiin tuotua monipuolisesti interaktiivisuutta, joka on tärkeää nykypäivän laadukkaissa oppimateriaaleissa. Esimerkiksi ohjelmointiin liittyvissä interaktiivisissa harjoitustehtävissä hyödynnettiin Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa kehitettyä TIM-oppimisympäristöä.

– Pedagogisesti laadukasta suomenkielistä verkko-oppimateriaalia on ollut vaikea löytää. Toteutimme käytännönläheisen paketin, jonka toivomme helpottavan opettajan työtä, Torvikoski kertoo kehittämistyön tuloksista.

– Päällimmäisenä fiiliksenä oppimateriaalin valmistuessa on, että koulutusteknologian maisteriopiskelijamme saivat aikaan laadukkaan materiaalin, jonka syntymistä oli ilo olla tukemassa. Toivon, että opettajat ja oppilaat ympäri Suomen löytävät runsain joukoin oppimateriaalin käyttäjiksi, Ekonoja summaa.

Materiaali on jaossa CC-lisenssillä. Tarkempaa tietoa oppimateriaalin tekijöistä ja käyttöoikeuksista löytyy Linkin Tekijät-sivulta.