Marjut Helvelahti (vas.), Oskari Ropponen ja Anu Pokela

Nuorten valmistaminen heidän omaan tulevaisuuteensa ja menestykseen nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on tärkeää. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen koulutuksessa ja nuorten inspiroiminen sekä kannustaminen on aktiivisten ihmisten ansiota. 

Ilman osaavia ja intohimoisia opettajia ei olisi olemassa toimivaa Nuori Yrittäjyys ry:n NY Yrittäjyyskasvatuksen polkua. Etenkin Vuosi yrittäjänä ja Start Up -ohjelmissa opettajan rooli nuorten valmentajana ja ohjaajana on todella arvokas.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Nuori Yrittäjyys ry keräsi ehdotuksia ansioituneista opettajista suoraan kentältä. Yhteensä saimme 26 ehdotusta, joissa ehdotettiin 18 eri opettajaa. Nuori Yrittäjyys ry:n valitsijaraati valitsi ehdokkaista lopulta kolme opettajaa, jotka saavat vuonna 2019 kunnian olla Vuoden NY-opettaja. Voittajiksi valittiin Anu Pokela Oulun seudun ammattiopistosta, Oskari Ropponen Vihdin lukiosta ja Marjut Helvelahti Riveria ammattiopistosta.

Anu Pokela, Oulun seudun ammattiopisto, Oulu

Anu on erittäin rohkea, innostunut ja innostava opettaja. Hän opettaa hyvin yrittäjämäisellä otteella hyödyntäen verkostojaan yrityselämään Suomessa ja ulkomailla. Työyhteisössä hän on tuonut hienosti esille opiskelijoidensa yrityksiä ja esitellyt NY-ohjelmaa ja sen hyviä mahdollisuuksia opetuksessa. Hän on erittäin positiivinen ja energisoiva työkaveri. Hänen sitoutumistaan työhön kuvaa vahva oman työn sisällön kehittämisen halu kehittyä entistä paremmaksi valmentajaksi ja tiimipelaajaksi, mihin hän on hankkinut osaamista omassa työssään sisäisen ja ulkoisen koulutuksen kautta.

Hän toimii Oulun seudun ammattiopiston Kaukovainion palvelut -yksikön yrittäjyyden ja asiakaspalvelun opettajana. Hän on ollut kehittämässä yksikköön yrittäjyyspainotteista ja osaamisperusteista polkua innovaatiopedagogiikkaa toteuttamalla.

Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut ansiokkaasti Palvelut-yksikössä koko OSAO:n ja yksikön yrittäjyyden strategian ja -kasvatushankkeiden kehittämisen ympärillä, tuoden yrittäjyyden näkyväksi ja halutuksi oppimisen ja osaamisen tuottamisen pedagogiseksi menetelmäksi.

Ensimmäisellä kerrallaan NY-ohjelman vetäjänä tänä vuonna hänen NY-yrityksistänsä kolme lunasti paikkansa Helsingin finaaliin eli voidaan kyllä sanoa, että hän on ottanut NY -ohjelman haltuun.

Anun kommentit:

Aivan mahtavalta tuntuu. Sain aiemmin YES-agentti tunnustuksen eli tämä on nyt ollu tällaista aikamoista tunnustussadetta! Minusta tuntuu tietenkin ihan älyttömän hyvältä, mutta se varmaan kertoo siitä, että mä oon hirveen innostunut ja se näkyy laajalle sektorille. Minun innostukseni siis siitä, että haluan kehittää ja tehdä tätä hommaa.

Tämä on tosi inspiroivaa itsellekin ja sitten kaikista parasta on kun näekee, että nuoret innostuvat niin hirveesti. He ottavat sitä vastuuta niistä omista opinnoistaan eikä se olo sellaista, että sinä työnnät tai vedät vaan he oikeasti itse innostuvat ja tekevät ja kantavat vastuuta ja oppivat yhdessä. Se on ihan mahtavaa.

Oskari Ropponen, Vihdin lukio, Vihti

Oskari on tehnyt erinomaista työtä Vihdin lukiossa yrittäjyyskasvatuksen ja NY-toiminnan parissa.

Kun Oskari tuli Vihdin lukioon, lukiossa ei ollut yrittäjyystoimintaa ollenkaan. Vuosi yrittäjänä -ohjelma toteutettiin ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2013 ja ensimmäiseen toteutukseen osallistui 28 opiskelijaa. Tämän jälkeen Oskari on vetänyt Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa (tämä lukuvuosi mukaan laskettuna kuusi kertaa). Kuuden vuoden aikana hän on ohjannut yhteensä 56 yritystä, joissa on ollut peräti 144 opiskelijaa. Hyvin harva on jättänyt vuoden aikana toiminnan kesken, joten Oskari on onnistunut kannustamaan opiskelijoita yli vaikeiden hetkien. Lisäksi suuret opiskelijamäärät kertovat onnistuneesta motivoinnista yrittäjyyttä kohtaan.

Tämän lisäksi myös Vihdin lukion yrittäjyystoiminta on laajentunut. Viimeisen parin vuoden ajan Vihdin lukion ohjelmistoon on kuulunut 24h-leiri, joka on innostanut nuoria valtavan paljon yrittäjyyteen. Esimerkiksi tämän kevään leirille on osallistumassa yli 50 opiskelijaa ja 10 tutoria.  Lisäksi nykyisin Vihdin lukion ohjelmistossa yrittäjyyden alaisuudessa voi suorittaa peräti neljä yrittäjyyskurssia itsenäisesti.

Yrittäjyyttä hän on edistänyt myös paikallisen yritysyhteistyön kautta siten, että Vihdin lukion yrittäjyyskursseihin kuuluu joka vuosi vierailuita paikallisiin yrityksiin. Vihdin yrittäjät ry. on myös NY-kurssin keskeinen yhteistyökumppani, joka mahdollistaa monia asioita ja palkitsee menestyneitä yrittäjiä stipendeillä. Yrittäjyystoiminta on poikinut Vihdin lukiolle paljon paikallista näkyvyyttä ja jotkut kertovat lukioon tulon syyksi jopa yrittäjyysopintojen mahdollisuuden.

Oskarin kommentit:

Vaikka sanotaan, että ”kissa kiitoksella elää”, lämmittää kovasta työstä tehty palkinto mieltä. Toisaalta nuorten yrittäjien kanssa työskentely ei tunnu raskaalta työltä, koska heidän kohdallaan onnistumisesta ja oivaltamisesta kumpuava ilo tarttuu. On upea nähdä, kun nuori huomaa oman työnsä tuloksen ja siitä saatavan arvon.

Yleisesti ottaen Nuori Yrittäjyys ry. tekee korvaamattoman arvokasta työtä. Kyse on ennen kaikkea mahdollistamisesta, eikä asioiden tekemisestä nuorten puolesta. Toiminta on mennyt vuosi vuodelta eteenpäin. Sitä on ollut ilo seurata jo useita vuosia yrittäjyyskursseja opettaneena. Vaikka olen ensisijaisesti aineenopettaja (historia, yhteiskuntaoppi, filosofia), en vaihtaisi yrittäjyysopintojen tuomaa vastapainoa mihinkään. Ainoa toive olisi opetussuunnitelmien laatijoille: jos yrittäjyyteen halutaan kannustaa ei se tapahdu kauniina korulauseina, vaan yrittäjyydelle pitää oikeasta raivata tilaa opetussuunnitelmiin.

Oppiminen, kasvaminen ja ideoiden jakaminen sekä osaamisen tunnistaminen ovat merkittäviä asioita. Ne syntyvät silloin kun taito, into ja tahto kohtaavat. Nuori Yrittäjyys ry haluaa muistuttaa kaikkia NY-opettajia siitä, että teette arvokasta työtä ja Suomen tulevaisuuden eteen. Lämmin kiitos, että olette mukana Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnassa.

Marjut Helvelahti, Riveria ammattiopisto, Joensuu

Marjut on Nuori Yrittäjyys -opettajana täysi-ikäinen ja hänen matkansa on ollut uskomaton kokemus. Se on ollut täynnä iloa, naurua, onnistumisia, menestystä, yllätyksiä, kyyneleitä ilosta ja pettymyksistä. Marjut on aloittanut NY-taipaleensa Lohjalta ja nykyisin hän rakentaa ja kehittää NY-toimintaa Joensuussa, ammattiopisto Riveriassa.

Marjut kuvaa omaa matkaansa NY-opettajana seuraavasti: ”Kun jotakin rakastaa todella paljon, niin kuin minä yrittäjyyskasvattajan työtä, niin aina ei olla siellä vaalean punaisissa pilvissä, vaan ollaan valmiita kärsimään sen oman jutun, sen oman unelman, sen oman rakkaan työn takia.”

Viimeisen parin vuoden aikana NY-toiminta on laajentunut Riveriassa valtavasti. Mukaan on tullut niin leiritoiminta kuin Vuosi yrittäjänä -ohjelmakin. Marjut on ollut vaikuttamassa myös siihen, että NY-toiminta on ylittänyt oppiasterajoja Joensuussa. Monet NY-yritykset ovat ohjelmakilpailuiden lisäksi osallistuneet paikallisiin Start Me Up -liikeideakilpailuun, Draft-ohjelmaan sekä Taitaja -kilpailuihin.

Marjut on ollut rakentamassa laaja-alaista yrittäjyyspolkua Riveriassa, jossa NY-toiminta on merkittävässä roolissa. Yrittäjyyspolun tavoitteena on opiskelijoiden taidoista ja kyvyistä välittäminen ja opiskelijoiden potentiaalin maksimointi. Siellä otetaan riskejä turvallisesti ja luodaan mahdollisuuksia edelläkävijöille.

NY-opiskelijoiden innostus tarttuu edelleen ja Marjut ajatteleekin, että tämä on parasta NY-opettajan työssä.

Marjutin kommentit:

Vaude! Hienolta tuntuu, ja juuri siltä, että haluan tartuttaa tämän ilon ja innon kaikkiin. Kiitos Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnalle, että saamme kouluihin ja oppilaitoksiin tuotteistettuja ja toimivia kuluttaja- ja yrittäjyyskasvatuksen opetusohjelmia. Mahtavaa saada tämä kunnia juuri nyt, kun merkittävin, pitkäjänteisin ja vaikuttavin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Vuosi Yrittäjänä täyttää 100 vuotta. Matkaani ny- opettajan olen saanut tehdä 18 vuotta, ja se tuntuukin pikkumatkalta, kun ajattelen Vuosi Yrittäjänä ohjelman ensiaskeleita 1919 USA:ssa. Olen kiitollinen, myös opiskelijoiden ja oppilaiden puolesta, että opetussuunnitelmat antava mahdollisuuden ny- ohjelmien sisältyä koulujen ja oppilaitosten arkeen. Ny- opettajan alkuvuosina opiskelijat kerääntyivät Vuosi Yrittäjänä ohjelman pariin koulupäivän jälkeen. Rikkaat ja monivivahteiset vuodet ovat osoittaneet, kuinka vahvan rungon toimintavuosiin Vuosi Yrittäjänä ohjelma antaa. Muuttuvassa koulumaailmassa tämän peruskiven soisin jokaiselle opettajalle.

Tämä kunnianosoitus sai minut ajattelemaa, että meidän tulee mahdollisuuksien antamisen lisäksi herättää nuorissa halu paneutua yrittäjyyteen – ainakin yrittäjämäiseen ajattelutapaan. Aina kannattaa yrittää. Yrittäminen saattaa osoittautua kaikkein tärkeimmäksi osaksi rohkeutta. Lämmin kiitos Nuori Yrittäjyys ry:lle, kun ole saanut antaa panokseni nuorten yrittäjyyskasvatukseen.