Lähtötilanne johdon ja henkilöstön valmennukseen:

Kehittyminen ja muutokset ovat osa työarkea. Luottamusta ja sitoutumista  halutaan kasvattaa, kun vastauksia moniin kysymyksiin ei vielä ole. Osaajien työrauhaa, oppimista ja yhteistyötä halutaan tukea.

Arvostava ja yhdessäluova ote
valmennuksessa tekee asioista näkyviä ja vapauttaa energiaa oleelliseen. Oman osaamisen ja tavoitesuunnan kirkastaminen vahvistaa tulevaan. Me-henki vahvistuu sekä  itsetuntemus ja mielentaidot syvenevät,  kun yhdessä pysähdytään asioiden äärelle.
Kuinka me sen teemme, kysy lisää

Yli 10-v kokemuksella

Viritän uudistumiseen. Yksilön ja työyhteisön potentiaalin esiin saaminen innostaa minua. Työhyvinvointi ja menestys ovat yhteisiä asioita, joihin jokainen meistä vaikuttaa. Se mihin keskityt vahvistuu. Toimintaa ohjaavaa ajatteluaan valikoimalla itseään voi kehittää haluamaansa suuntaan. Etenkin johtajille oman ihmiskäsityksen tiedostaminen ja hyvä itsetuntemus ovat tärkeitä, sillä heidän toimintansa vaikuttaa moniin. Vaikuttava, erilaisuuden huomioiva vuorovaikutus lähtee itsestäsi.

Pysähtyminen ohjatusti nopeuttaa kehittymistä. Autan mielelläni, keskustellaan lisää.

Heijaste,  https://heijaste.fi/
Päivi Saarela  040-515 5464  paivi.saarela@heijaste.fi