Montessori- päiväkoti Lohjalla nyt 30 vuotta

Lasten ja ohjaajien toiminta perustuu ajatukselle ”auta minua tekemään itse”

Montessori-päiväkodin päivittäinen piiri, jossa mukana myös ohjaana Minna Pitkonen sekä äiti Hanna Sagoo, että lapset: Amanda Nyberg, Angelika Sagoo, Eliel Kuittinen ja Neela Pohjanväre

Montessoripedagogiikka on uskonnoista riippumaton kasvatusfilosofia ja se perustuu italialaisen lääkärin ja pedagogin Maria Montessorin luomaan metodiin. Menetelmän ytimenä on lapsen tarkka havainnointi ja huomioiden teko hänen kehityksestään.

  • Lohjan Montessori-päiväkoti on 40-paikkainen yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti 2,5-6-vuotiaille lapsille. Tarjoamme osapäivähoitoa neljä tuntia päivässä (aamupäivä- tai iltapäiväryhmä)  tai kokopäivähoitoa, meillä on myös esiopetusta. Sijaintimme on hyvä, aivan Lohjan keskustan tuntumassa, Neitsytlinnan kaupunginosassa. Lähellämme on hyvät ulkoilu-ja retkeilymaastot, harjua ja metsää sekä Lohjanjärvi, kertoo koulun ”kummitäti” Erja Vaarala.
  • Tällä hetkellä päiväkodissa on kolme työntekijää, Anna Mumbua on ollut mukana jo vuodesta 1992, Pirjo Åkerlund parikymmentä vuotta, sekä juuri aloittanut esiopetuksen vastaavamme Minna Pitkonen.

Uusin ohjaaja Minna Pitkonen on monelle lohjalaiselle tuttu muskariope jo monen vuoden ajalta.

  • Olin tuntiopettaja ja tunnit alkoivat vähentyä, joten kun tämä mahdollisuus tuli esille, otin tietenkin yhteyttä ja täällä ollaan. Ensimmäiset kosketukset Montessori-päiväkotiin ovat nyt takana ja paljon on tuttua, mutta paljon on myös uudelleen opeteltavaa tavassa, miten lasten kanssa työskennellään, kertoo Minna.

Montessori-päiväkodin leikkihuone on täynnä erilaisia ja erikoisia välineitä, jotka auttavat eri ikäisiä ja eri tasoisia lapsia kehittymään.

  • Ohjaajan tehtävänä on auttaa lasta löytämään oman tasoiset tehtävät, joita he sitten voivat omatoimisesti tehdä. Montessori-toiminnan yksi perusajatuksista on toisten auttaminen, mikä tarkoittaa, että lapset auttavat toisiaan, kertoo ohjaaja Anna. Ryhmässä tulee aina olla eri-ikäisiä lapsia.
  • Lapset oppivat hyväksymään, että aina ei pääse saman tien tekemään haluttua asiaa vaan pitää odottaa. Lapset oppivat myös kunnioittamaan toisiaan ja antamaan muille työrauhan, jatkaa Anna.

Elokuun alusta kaikkien varhaiskasvatusta tarjoavien on noudatettava valtakunnallisia suunnitelmia, jotka ovatkin hyvin montessorimaiset: lapsen omat kiinnostuksen kohteet korostuvat.

Annan toi Lohjalle yhteinen opiskelijakaveri, jonka kanssa he opiskelivat yhdessä Lontoon montessoriohjaajakoulussa 90-luvulla. Suomessa ei 90-luvulla ollut montessori-ohjaajia liiaksi asti ja kun Lohjalle tarvittiin ohjaajaa ja Annalle tuli mahdollisuus kokeilla, millaista Suomessa on, lähti hän tänne 1992 – ja täällä hän on yhä. Anna käyttää jatkuvasti eri tilanteissa myös englantia, joten lapset saavat päivittäin muun ohella kielisuihkunkin.

Vapaita päivähoitopaikkoja

Päivähoitopaikkoja voi Montessori-päiväkotiin hakea ympäri vuoden. Tällä hetkellä koululla on muutama päivähoitopaikka vapaana.

  • Hakeminen tapahtuu siten, että otetaan ensiksi koululle yhteyttä, jonka jälkeen ollaan yhteydessä kaupungille ja haetaan palveluseteliä.
  • Oma lapseni on ollut täällä koulussa nyt puoli vuotta, hän on kolmevuotias ja kotona on jo huomattu, kuinka hänelle on jo tässä ajassa tullut lisää omaa aktiivisuutta sekä keskittymiskykyä, kertoo äiti Hanna Sagoo.

Hanna päätti lapsensa asettamisesta Montessori-päiväkotiin omien kasvatustieteiden ja omien ajatuksiensa mukaisesti. Montessori-päiväkoti tukee lapsen yksilöllistä tapaa kehittyä ja omaksua uusia asioita.

  • Kädentaidot, laskeminen, lukeminen, sosiaalisuus – kaikki ovat tärkeässä roolissa Montessori-päiväkodissa, missä ei siis ole opettajia, on vain ohjaajia, jotka ohjaavat lapsen oppimisen tielle. Lapsi oppii lisää oivaltamisen kautta, kertoo ohjaaja Anna.

Mitä on montessoripedagogiikka?

Montessoripedagogiikka on maantieteellisesti laajimmin levinnyt kasvatusmenetelmä. Yhteistä kaikille montessorikouluille on lapsen omatoimisuuteen perustuva ohjaus ja aikuisen tasavertainen asenne lapseen. Montessorimenetelmän yksi keskeisimmistä kasvatustavoitteista on lapsen itsenäistymiskehityksen tukeminen. Jokainen tarvitsee apua oppiakseen, mutta varsinaisessa oppimistilanteessa lapselle annetaan mahdollisuus kokeilla ja selvitä itse. Onhan kaikki tarpeeton apu vain este lapsen edistymiselle. Montessorikoulujen kansainvälinen tunnuslause on: ”Auta minua tekemään itse”

Pedagogiikan kulmakivet

Montessoripedagogiikka perustuu lapsen kehityksen tukemiseen huomioiden hänen erityiset kehitys- ja herkkyyskaudet, tendenssit sekä vastaanottavaisen mielen.

http://lohjanmontessoripaivakoti.fi/