Meneillään olevat murrokset mahdollistavat merkittäviä kasvun paikkoja yrityksille, joilla on kyky tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja uudistua ketterästi. Tämän kyvyn tulisi olla yksi organisaatioiden ydinprosesseista.

– Tulevaisuuden voittajat keskittyvät tunnistamaan uusia mahdollisuuksia riippumatta talouden sykleistä, toteaa Jarkko Pallasaho, Talent Vectian Head of Growth Strategy. – Edelläkävijöitä ei häiritse edes se, että kasvumahdollisuus löytyy markkinasta, jota ei vielä ole. Ne tietävät, että markkinoita voi muokata tai jopa luoda.

Tavoiteltava tulevaisuuskuva johtotähdeksi

Menestyminen tulevaisuudessa edellyttää katseen ulottamista kauemmaksi nykyasiakkaiden tarpeista sekä kykyä tunnistaa markkinatarpeita oman toimialan ja konventioiden ulkopuolelta.  

– Yrityksen on osattava tarkastella tulevaisuutta megatrendejä syvällisemmin, korostaa Sini Lindholm, Head of Employee Experience & Leadership. – Kehittelemällä vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ennakoinnin ja ilmiötarkastelun avulla saadaan työkaluja tulevaisuuden suunnan ja tarvittavien kyvykkyyksien määrittämiseksi.

Yhdessä muodostettu tulevaisuuskuva antaa jaetun suunnan yrityksen sisällä ja sidosryhmien kanssa.  

Lindström Group muodosti viime strategiatyössä tavoiteltavan tulevaisuuskuvan vuoteen 2030 organisaatiota laajasti osallistamalla. Tulevaisuuskuva toimi pohjana asiakkaiden kanssa muodostetuille eri toimialojen tulevaisuuden kehityspoluille.

Tulevaisuustyöskentely vaatii systemaattista kehittämistä, tuo organisaatioon uusia rooleja ja toimintamalleja. 

–Kyky rakentaa ja ylläpitää yhteistä tulevaisuuskuvaa nostaa esille uusia osaamistarpeita, Lindholm huomauttaa. – Tulevaisuustyöskentely vaatii dialogia myös oman organisaation ulkopuolella ja sen tulee näkyä yrityksen ylimmän johdon agendalla. 

Yhdessä perusteltu suunta ja jatkuva oppiminen

Merkityksellisyyden tärkeys kasvaa. Globaalien haasteiden ratkaiseminen ja toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus antavat sekä vahvaa motivaatiota tekemiselle että kestävän perustan kasvulle. 

– Kasvun perustaksi on hyvä olla ääneen sanottu tahtotila sekä lupa tunnistaa uusia kasvumahdollisuuksia, Pallasaho korostaa. – Merkittävä kasvu ei ole vain start-uppien tai nopeasti skaalautuvien softayritysten yksinoikeus.

Halton Group asetti 2018 tahtotilakseen kasvaa 200 Meur yrityksestä 500 Meuron yritykseksi vuoteen 2025 mennessä. Tämä antoi organisaatiolle luvan tunnistaa merkittäviä uusia kasvumahdollisuuksia, joista potentiaalisimmat valittiin toteutettavaksi.

Organisaatioilla on uudistumishaasteita. 

– Vain 25 % liiketoimintajohtajista luottaa siihen, että henkilöstön osaaminen vastaa tulevaisuuden tarpeita, Lindholm toteaa. – Tämän vuoksi yritysten on elintärkeä panostaa jatkuvaan oppimiseen.

Markkina nousuun ekosysteemissä

Mitä uudempi markkina tai radikaalimpi innovaatio, sitä enemmän yrityksen tulee vaikuttaa markkinan muodostumiseen saadakseen kysyntää. Yksin on vaikeaa rakentaa toimivaa markkinaa ja tämä edellyttää erilaista osaamista kuin omien tarjoamien kaupallistaminen. Uuden markkinan muodostamiseen tarvitaan usein yhteistyötä myös kilpailijoiden kanssa.

– Toimimalla ekosysteemeissä jokainen voi vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen ja omaan asemaansa tulevaisuuden markkinoilla, Lindholm painottaa. – Tarvitaan näkemyksellistä rohkeutta sekä järjestelmällistä kehittämistä ja vaikuttamista. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet muodosti tulevaisuuskuvan pohjalta tavoitteellisen ekosysteemivision vuodelle 2025, jotta voivat paremmin vastata asiakkaidensa tulevaisuuden tarpeisiin. 

Geologian tutkimuskeskus hakee ratkaisuja kestävämpään kasvuun ja geologian vaikuttavuuden vahvistamista proaktiivisella ekosysteemitoiminnalla.

Ekosysteemeistä halutaan Suomelle globaalin kilpailukyvyn perusta. TEM:n keväällä julkaisema Innovaatiopolitiikan lähtökohdat listaa potentiaalisia tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia, joiden ympärille voidaan kehittää maailmanluokan ekosysteemejä. Business Finland tukee kasvumoottorien eli yli miljardin euron liiketoimintaan tähtäävien uusien ekosysteemien kehittämistä. Kannattaisiko harkita näiden kasvualustojen hyödyntämistä?

Tulevaisuustyöskentelyssä tulee haastaa totuttuja ajatus- ja toimintamalleja sekä markkinakäytänteitä. Pallasaho kiteyttää menestyksen olevan mitä suurimmassa määrin omissa käsissä. 

– Muutosnopeus kiihtyy ja kilpailu lisääntyy, mutta koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin paljon uusia kasvun mahdollisuuksia tarjolla. 

—–

Askeleet organisaatiosi tulevaisuuden menestykseen

1. Oman ajattelun haastaminen: analysoi laajasti tulevaisuuden ilmiöiden merkityksiä

2. Tavoiteltavan tulevaisuuskuvan muodostus: tarkastele vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, priorisoi mahdollisuuksia ja muodosta yhteinen tahtotila

3. Toteutuskyvyn varmistaminen: osallista oma organisaatio ja asiakkaat sekä panosta ydinosaamisten kehittämiseen

4. Toteutusvoiman lisääminen: toimi tavoitteellisesti ekosysteemeissä

—–

Talent Vectia on kasvun tekijä. Luomme kasvustrategioita, uudistamme johtamista ja organisaatioita sekä kiihdytämme kasvua. Näin rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää kasvua ja hyvinvointia tuleville sukupolville.

www.talentvectia.com