Sanotaan se vielä kerran: EU:n uusi tietosuoja-asetus koskee aivan kaikkia henkilötietorekistereitä, myös B2B-myyntiin ja -markkinointiin käytettyjä. Oman organisaation GDPR-talkoot kannattaa seuraavaksi keskittää siihen, miten tietosuoja-asetus vaikuttaa markkinointiin, myyntiin ja CRM-järjestelmän ylläpitoon.


Nostamme mietittäväksi seuraavat asiat:

  • Tietosuoja-asetus ei erottele henkilökohtaista tai työhön liittyvää tietoa (henkilötiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, jolla henkilö on tunnistettavissa, kuten sähköposti, IP-osoite tai verkkoevästeet).
  • Huolella hoidettu asiakashallinta on maineenhallinnan ja viestinnän tehokas työkalu – mutta tosiaan vain, mikäli sitä ylläpidetään ajatuksella.
  • Luotettavalta kumppanilta hankittu palvelu helpottaa omaa tekemistä ja auttaa osaltaan vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

Tietosuoja-asetus myynnin ja markkinoinnin työkalujen kannalta

GDPR vaatii, että asiakashallintaan käytettyjen rekistereiden sisältämät tiedot on tallennettu ja käsitelty asianmukaisesti, että tietoja säilytetään ja käsitellään nimettyä tarkoitusta varten ja että niiden käsittelyyn on rekisteröidyn lupa joko sopimuksen, suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Oikeutettu etu voi tarkoittaa esimerkiksi suoramarkkinointia potentiaalisten b2b-asiakkaiden yhteyshenkilöille, perinteistä markkinointia potentiaalisille kuluttaja-asiakkaille, väärinkäytösten selvittämistä (esim. kameravalvonta tai puhelujen taltiointi) tai tuote- ja palvelukehitystä.
Kaikkiin näihin vaatimuksiin on helppo vastata GDPR-palvelullamme. Sen avulla keräät kätevästi puutteelliset tiedot asiakkailta sekä päivität niitä. Asiakashallinnan eri työkalut ja prosessit toimivat optimaalisesti vain silloin, kun data on ajan tasalla. Samoin markkinointiviestinnällä saadaan parhaat tulokset aikaan, kun viestit kohdennetaan oikeille asiakasryhmille oikeaan aikaan. Tiedon oikeellisuudella on paljonkin taloudellista merkitystä. Oikeellisuudesta huolehtiminen vaikuttaa positiivisesti myös yrityksen vastuulliseen maineeseen.
GDPR-tietosuoja-asetus edellyttää myös, että tietosuojaselosteet ovat kunnossa. Tällä tarkoitetaan dokumenttia, joka kertoo, mitä tietoja rekisteröidyistä on olemassa, mihin niitä käytettään, ketkä saavat niitä käsitellä ja miten tietosuoja-asiat on turvattu. Tähänkin voimme tarjota ratkaisun palvelumme avulla. Selosteen voi upottaa omille sivuille ja ylläpitää samalla kuin muutakin palvelun sisältöä.
GDPR ei ole vaikea asia hoitaa, mutta vaatii toki paneutumista. Asetusta kannattaa lähestyä siitä näkökulmasta, miten sen käyttöönotto parhaiten hyödyntää ja helpottaa yrityksen toimintaa. Olemme pohdinnassa ja käytännön toimenpiteissä mielellämme avuksi!

Lue lisää osoitteesta www.asiakastieto.fi/gdpr