Korkeakoulut ovat viime vuosina kehittäneet voimakkaasti yrittäjyysopintoja, mikä on vaikuttanut positiivisesti opiskelijoiden kiinnostukseen ja asenteisiin yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyysopintojen toteuttaminen vaihtelee eri oppilaitosten välillä. Hyviä kokemuksia on saatu yrittäjien ja opiskelijoiden yhteisistä kehittämisprojekteista sekä erilaisista yrittäjyysohjelmista. Startup-yrittäjyyden ohella tärkeänä teemana nousee nyt esille yrityksen jatkaminen, omistajanvaihdosyrittäjyys.  

Metropolia Ammattikorkeakoulun tuore verkkojulkaisu kannustaa uudenlaiseen yhteistyöhön korkeakoulujen ja yrittäjyyden ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa. Julkaisu on kohdennettu erityisesti yrittäjyysopetuksesta vastaaville opettajille ja hanketoimijoille. Olisimme tyytyväisiä, jos tämä julkaisu kiinnostaisi myös henkilöitä, jotka korkeakouluissa vastaavat opetussuunnitelmista, strategioista ja rakenteista. Yhteistyöhalukkuutta ja tarvetta yrittäjyyden kehittämiseen on paljon, ja korkeakoulujen olisi hyvä nyt avata ovet ja päästää innokkaat yhteistyökumppanit ja yrittäjät mukaan toimintaan.  Toivomme, että myös opiskelijat lukevat uutta verkkojulkaisua ja motivoituvat edistämään omia yrittäjyysvalmiuksiaan.  

Opiskelijat mukaan yrittäjyyteen ja omistajanvaihdoksiin -verkkojulkaisun taustalla on 6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke. Julkaisu tuo esille hankkeen tuloksia, oivalluksia ja kokeiluja siitä, miten korkeakoulut voivat olla mukana yrittäjyyden ja erityisesti yritysten omistajanvaihdosten edistämisessä. Hanke toteutettiin vuosina 2016–2019 ja se oli  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama hanke. Sen toteuttivat pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.  

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Ulla Vehkaperä Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Hän ja Marianne Roivas ovat toimittaneet Opiskelijat mukaan yrittäjyyteen ja omistajanvaihdoksiin -verkkojulkaisun, joka on vapaasti luettavissa osoitteessa:   www.metropolia.fi/yrittajyyteen