Kodin hoiva- ja avustamispalveluja tuottava Medicum Services Oy yhdistyy Kotipalvelu Mehiläiseen 24.8.2018 allekirjoitetulla osakekaupalla.

Medicum tuottaa kunnille, lapsiperheille, vammaisille ja vammautuneille henkilökohtaisen avustamisen sekä kotihoidon palveluita. Yrityksen toiminta keskittyy Uudenmaan, Pirkanmaan, Jyväskylän ja Päijät-Hämeen alueelle. Medicum Services on yksi Suomen suurimmista henkilökohtaisen avun palveluita tuottavista yrityksistä yli 800 työntekijällään.

– Olemme iloisia Medicum Servicesin liittyessä osaksi Mehiläistä. Kotipalvelu Mehiläisen ja Medicum Servicesin vahvuuksien yhdistämisellä pystymme luomaan yhä kattavamman palveluverkoston ja tuottamaan yhä laadukkaampia palveluita kaikille asiakkaillemme, toteaa Mehiläisen julkisista terveyspalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Markku Näreneva.

Nyt julkistetulla yritysjärjestelyllä haetaan Medicum Servicesin toiminnalle pitkäjänteisyyttä sekä luodaan samalla vahva perusta palvelutoiminnan kehittämiselle ja kasvun jatkumiselle myös tulevina vuosina.

– Medicumille on tärkeää, että uusi omistaja on maineikas yhtiö, jolla on vahva halu panostaa liiketoiminnan kehittämiseen ja joka pystyy tarjoamaan sekä asiakkaille että työntekijöille vakaan ja turvallisen toimintaympäristön pitkällä aikajänteellä. Tästä on hyvä jatkaa, sanoo Medicum Servicesin johtaja Pirkko Ekholm.

Yritysjärjestelyllä ei ole vaikutusta työntekijöihin, asiakassopimuksiin tai asiakastyöhön.

Kotipalvelu Mehiläinen tarjoaa hoitoa, hoivaa ja arjen avustamista sekä ateria-, kauppa- ja turvapuhelinpalveluita niin ikääntyville kuin perheille ja vammaispalveluiden asiakkaille. Palvelut toteutetaan vahvalla ammattitaidolla, jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Kotipalvelu Mehiläisen palveluksessa on yli 1 000 sosiaali- ja terveyspalvelualan ammattilaista ja osaajaa.