Markkinointiviestinnän yhtiö Dentsu Aegis Networkin globaali CMO-tutkimus paljastaa, että vaikka valtaosa markkinointipäättäjistä haluaisi ajaa yrityksessään innovaatiota, se on kuitenkin tehtävälistan pahnanpohjimmaisena, sillä lyhyen tähtäimen digimittarit eivät salli resurssointia suuriin muutoksen linjoihin.

Tutkimukseen osallistui yli tuhat senior-tason markkinointipäättäjää ja Chief Marketing Officeria, CMO’ta, kymmenestä maasta, muun muassa Yhdysvalloista, Italiasta, Isosta-Britanniasta, Espanjasta, Venäjältä, Japanista ja Australiasta. Laajana löydöksenä haastatteluista on nähtävissä, että digitaalisessa maailmassa brändit siirtyvät entistä enemmän pois vain digitaalisten kanavien optimoinnista aitoon digitaalisten mahdollisuuksien tuottamaan isoon muutokseen markkinoinnissa.

8/10 tutkitusta tunnisti digitaalisen transformaation, ja samalla myös innovaatio- ja tuotekehitysagendan ajamisen tärkeäksi seuraavien 2-3 vuoden aikana.

Investoinnit huolestuttavat

Markkinointijohtajat kokevat kuitenkin, että liiketoiminnan vaatiman digitaalisen muutoksen ja disruptiivisen innovaation ajaminen on haastavaa, sillä lyhyen tähtäimen digimittarit eivät salli keskittymistä pitkän tähtäimen kehitystyöhön.

Liki 2 / 3 markkinointipäättäjästä, 64 % vastaajista sanoo, että heillä on jatkuvasti suuri paine osoittaa lyhyen tähtäimen kampanjoiden toimivuutta. Suurimmalla osalla brändeistä markkinoinnin isot tavoitteet on asetettu kuitenkin 1-3 vuoden tähtäimellä.

Usein pitkän tähtäimen markkinoinnin strategioiden suorittaminen vaatii investointeja. Näiden resurssien saaminen huolettaa 50 % kaikista markkinointipäättäjistä: kun paine on lyhyen tähtäimen tavoitteissa, isommat investoinnit eivät ole fokuksessa.

Markkinointibudjetit ovat jo pitkään olleet tiukoilla kun esimerkiksi IT-hankkeet ja muu digitaalinen kehitys syö usein markkinointibudjetteja. 41 % vastaajista raportoikin budjettien pienenevän vuonna 2020, vaikka samaan aikaan 64 % kertoo yrityksen kasvattaneen liiketoiminnan tulosta merkittävästi.

Iso aukko markkinoinnin tarpeiden ja omien kyvykkyyksien välillä

Kysyimme myös markkinointipäättäjiltä, mitä he pitivät tärkeimpinä asioina tulevaisuudessa ja mitkä ovat heidän kyvykkyytensä tällä hetkellä alueella. Data näyttää isoja aukkoja siinä, kuinka valmiita brändit ovat kohtaamaan tulevaisuuden tärkeitä haasteita.

  • 85% markkinointipäättäjistä uskoo, että luovien ratkaisuiden merkitys on tärkeää liiketoiminnan menestykselle, vain 54 % uskoo että heidän luova tuotantonsa on hyvällä tasolla.
  • 84 % uskoo että datan ja sen analysoinnin hyvä hallinta on kriittistä liiketoiminnan kannalta, mutta vain 49 % luottaa siihen että heidän tiiminsä suoriutuu tästä tällä hetkellä. 
  • 83% vastaajista tunnistaa, että saumaton asiakaskokemus eri kanavien yli on tärkeää, mutta vain 60 % uskoo tällä hetkellä että he suoriutuvat tästä hyvin.

Lisäinvestointeja luovuuteen

85% CMO’ista uskoo, että luovat ratkaisut ja isot ideat, joilla rakennetaan emotionaalista suhdetta asiakkaiden kanssa, on tärkeää heidän yrityksensä tulevaisuuden menestymiselle.

47% aikoo sijoittaa entistä enemmän rahaa seuraavina vuosina nimenomaan asiakaskokemuksen parantamiseen ja asiakassuhteen tiivistämiseen luovien ratkaisuiden avulla. Hieman pienempi osuus, 37 %, aikoo investoida innovaatiotoimintaan saman asian ympärillä.

*Koko tutkimus löytyy tämän tiedotteen liitteistä sekä Dentsu Aegis Networkin Pinnalla-sivustolta.

Lähde: ePressi