Suomalaiset haluavat kuluttaa lomallaan vähän extraa. Mahdollisuudet lisäkulutukseen ovat kuitenkin tiukasti riippuvaisia henkilön tulotasosta. Kolmasosalla suurituloisista ylimääräistä voi mennä yli 1500 euroa.

LähiTapiola kysyi tuhannelta suomalaiselta heidän arvioitaan rahankäytöstä lomalla. Kolmasosa vastanneista sanoi käyttävänsä enintään 500 euroa arkimenojen lisäksi. Enintään tuhannen euron lomabudjetti oli runsaalla kuudenneksella vastanneista.

Iso osa suomalaisista ei halua etukäteen miettiä tarkasti lomakulutustaan. Lomalla menee rahaa päivien mukaan. Kyselyn mukaan peräti neljäsosa vastanneista ei osannut sanoa määrää, jonka he suunnittelevat käyttävänsä lomallaan.

Tulotaso vaikuttaa suuresti rahankäyttöön lomalla. Alle 20 000 vuodessa ansaitsevista 72 prosenttia sanoi käyttävänsä ylimääräistä enintään 500 euroa. Kaksi kolmesta suurituloisesta, yli 85 000 euroa ansaitsevasta, sanoi kuluttavansa vähintään 500 euroa. Suurituloisista kolmasosa käyttää vähintään 1 500 euroa.

Rahaa menee ruokaan ja matkoihin

Suomalaiset nauttivat lomallaan etenkin ruuasta. Se oli tuhannen suomalaisen mielestä yleisin lisämenojen aiheuttaja.

Myös matkailuun kuluu rahaa. Nuorista vastanneista muita suurempi osa suuntaa lomallaan kotimaahan. Sen sijaan 30-44 –vuotiaat vastanneet lähtevät mieluummin ulkomaille lomailemaan.

Kesämökkeilykin kuuluu suomalaisten lomaohjelmaan. Mökkeily oli kuitenkin tuhannen vastaajan rahankäyttökohteissa vasta sijalla viisi. Lähes yhtä paljon mainintoja keräsivät huvipuistomenot ja muut hankinnat.

Moni suomalainen myös remontoi kesällä. Kodin tai kesämökin remonttimenot olivat kahdeksanneksi suosituin rahankäyttökohde lomalla.

Varaudu lomaan ajoissa

Loma-ajan lisäkulutus herättää monissa myös stressiä. Lomalla halutaan kuluttaa enemmän, mutta ihmisiä stressaa, riittävätkö rahat. Rahojen riittävyys hermostuttaa suomalaisia lomalla toiseksi eniten.

Loma-ajan kulutukseen voi varautua muutamalla yksinkertaisella konstilla. Varautuminen ei vaadi suuria laskutoimituksia. Sen sijaan oma-aloitteellisuus on hyväksi.

Näin saat rahat riittämään:

  1. Laadi lomabudjetti
  2. Kerää lomapuskuria ajoissa
  3. Valmistele lomamatka ajoissa etsimällä halvempia lentoja ja hotelleja
  4. Kokkaa itse
  5. Vältä päivittäisiä heräteostoksia

Kyselyn tulokset selviävät LähiTapiolan Arjen katsaus -tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi 1040 ihmistä. Vastanneet edustavat maamme 15-74 -vuotiasta väestöä. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.