Euroopan PK-yrityksillä on riski jäädä markkinoita mullistavien digitaalisten murrosten, lainsäädännöllisten vaatimusten ja talouden eri suuntausten jalkoihin. Ricoh Europen tilaamassa tutkimuksessa haastateltiin 3 300 PK-yritysten johtajaa 23 eri maassa, ja 34 % heistä uskoo, että heidän liiketoimintansa lakkaa vuoteen 2020 mennessä, jos he eivät innovoi ratkaisuja näihin haasteisiin.

56 % johtajista yrittää kasvattaa yrityksensä liikevoittoa ja 54 % pyrkii kasvattamaan toimintaansa, mutta samalla heidän on oltava valmiita haastamaan perinteisiä käsityksiään kasvusta. Vaikka PK-yritysjohtajien suuri enemmistö (92 %) myöntää digitaalisen murroksen vaikuttavan omaan toimialaansa, 59 % katsoo, ettei ole vielä valmis hyödyntämään sen tuomia etuja. Neljäsosa pelkää, että heidän yrityksensä ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti lainsäädännön muuttuviin vaatimuksiin, ja 20 % on huolissaan kyvystään pysyä lisääntyvän automaation perässä.

David Mills, Ricoh Europen CEO, sanoo: “Tutkimuksen tulokset kuulostavat melko hälyttäviltä, mutta ne osoittavat, että PK-yritysjohtajat ovat todella tietoisia markkinoiden muutoksista ja yritysten innovaatiotarpeesta. Heidän onkin nyt alettava panostamaan muutosten ennakointiin. Yritykset, jotka ottavat harha-askeleita prosessiensa ja strategiansa sopeuttamisessa, saattavat riskeerata koko tulevaisuutensa.”

Tutkimus paljastaa kolme tärkeää aluetta, joissa on syytä hyödyntää enemmän teknologiaa:

  1. PK-yritysten on luotava läheisempiä suhteita asiakkaisiinsa hyödyntämällä teknologiaa, joka helpottaa ja ohjaa tuotteiden ja palvelun kehitystä – 54 % yritysjohtajista ymmärtää, että heidän yrityksensä on kehitettävä pitkäikäisiä asiakassuhteitaan
  1. PK-yritysten on otettava käyttöön älykkäämpää työskentelyteknologiaa, joka muokkaa prosesseja ja lisää ketteryyttä ja tehokkuutta – 74 % johtajista sanoo, että teknologia auttaa heidän yritystään innovoimaan
  1. PK-yritysten on tuettava osaavien työntekijöidensä toimintaa teknologialla, joka helpottaa työskentelyä ja luovaa ajattelua – 42 % johtajista haluaa luoda tiloja, joissa voidaan kokeilla ideoiden toimivuutta turvallisesti

Eräs Ricohin asiakkaista, Happy Punt, on muotisuunnitteluyritys, jonka pääkonttorit sijaitsevat Espanjassa ja Portugalissa. Yrityksen IT-tiimissä toimiva Damià Belles on nähnyt, miten yrityksen innovointitavat ovat muuttuneet ajan saatossa.

“Olemme perinteisesti lähestyneet innovointia tekemällä pieniä työskentelyä parantavia muutoksia”, Belles sanoo. “Mutta nyt olemme alkaneet tutkia suurempia ja merkityksellisempiä tapoja innovoida. Haluamme pysyä ajan tasalla alan uusista teknologiaratkaisuista, joten kehitämme jatkuvasti suhteitamme muihin yrityksiin ja korkeakouluihin. Yrityksessämme eletään todella jännittäviä aikoja, koska yhteistyökumppaninamme on nyt yritys, jonka avulla voimme hyödyntää nanoteknologiaa kankaissamme.”

Mills jatkaa: “Ricohilla on asiakkainaan monia eurooppalaisia PK-yrityksiä, joissa on herätty uudenlaisen innovoinnin etuihin. Näillä innovoinnille avoimemmilla yrityksillä on mahdollisuus tehostaa toimintaansa ja saada esimerkiksi tuotteita markkinoille huomattavasti nopeammin kuin aiemmin. Ne voivat myös tehostaa prosessejaan pilvipalvelujen avulla tai kehittää uusia tapoja kohdata työntekijöitään ja asiakkaitaan. Näin PK-yritykset voivat kuroa umpeen eroa suurempiin kilpailijoihinsa.”

Lue lisää osoitteesta http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi/.