Toimiiko osakeyhtiölaki ja mitä tarpeita sinä näet osakeyhtiölain muuttamiseksi? Selvitystyö osakeyhtiölain muutostarpeista on parhaillaan käynnissä. Käynnissä on myös hankkeeseen sisältyvä kyselytutkimus. Kyselytutkimukseen voit vastata 19.1.2020 saakka.

Kyselytutkimuksessa on nostettu esiin mm. seuraavia asioita:

  • oman pääoman menettäminen, sen vuoksi tehtävä kaupparekisterimerkintä sekä siitä luopuminen
  • ns. tasetesti ja maksukykytesti. Yhtenä vaihtoehtona, että varojenjako perustettaisiin vain maksukykytestiin 
  • maksukykytestistä annetun sääntelyn täsmentäminen (mm. arviointiajankohta, vastuutahot)
  • kevennetty purkumenettely 
  • täysin virtuaalisen yhtiökouksen pitäminen verkossa ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Mikäli et olisikaan kiinnostunut vastaamaan, niin hankkeen sivuilta (katso kyselytutkimuspohja) löydät tietoa yllä mainituista teemoista, nykysääntelystä ja hankkeen esittämistä vaihtoehdoista osakeyhtiölain uudistamiseksi.

Tutkimushankkeiden tavoitteena on tuottaa ajantasainen esitys osakeyhtiölain ja sen velkojiensuojajärjestelmän nykytilasta, kehittämistarpeista ja sääntelymahdollisuuksista. Hankkeiden on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2020.

Kyse on kahdesta valtioneuvoston kanslian rahoittamasta tutkimushankkeesta, joista toisessa on kyse osakeyhtiön velkojiensuojan kehittämisestä ja toisessa osakeyhtiön muista muutostarpeista. Ensimmäistä hanketta toteuttavat Tampereen ja Lapin yliopistot ja toista Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lähde: MyNewsDesk


Tarvitsetko apua markkinoinnissa tai onko google hepraa? Tutustu ihmeessä ertuki.fi palveluihin.