Laskutuspalveluita käyttävät itsensätyöllistäjät eli niin kutsutut kevytyrittäjät kokevat yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) vaikeaksi. Yli 70 prosenttia heistä haluaisi vakuuttaa itsensä työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL) kaltaisella mallilla. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät itsensätyöllistäjät voivat jäädä ilman eläketurvaa. Tiedot käyvät ilmi työeläkeyhtiö Elon ja Uusi työ ry:n teettämästä kyselystä.

YEL-vakuutuksen vaikutus sosiaaliturvaan tunnetaan huonosti. Suurin osa vastaajista kuitenkin tietää YEL-vakuutuksen vaikuttavan vanhuuseläkkeen tasoon.

Työeläkeyhtiö Elo ja Uusi työ ry ovat selvittäneet nk. kevytyrittäjien eli ilman omaa y-tunnusta toimivien itsensätyöllistäjien tietotasoa eläketurvasta sekä heidän näkemyksiään yrittäjän eläkevakuutuksen muutoksista ja eläkevakuuttamisesta yleisesti.

”Olemme saaneet palautetta, että YEL-vakuuttaminen koetaan vaikeaksi verrattuna TyEL-vakuuttamiseen”, kertoo Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto. ”Halusimme tarkemmin kuulla laskutuspalvelujen käyttäjien näkemyksiä ajankohtaiseen asiaan.”

Tulosten perusteella YEL-vakuuttamisen vaikutus sosiaaliturvaan tunnetaan huonosti. Vain kolmannes vastaajista tietää YEL-vakuutuksen vaikuttavan vanhempainpäivärahaan, neljännes tietää vaikutuksen perhe-eläkkeeseen ja reilu viidennes peruspäivärahaan. Suurin osa (65 %) kyselyn vastaajista kuitenkin tietää YEL-vakuutuksen vaikuttavan vanhuuseläkkeen tasoon. Lähes yhtä moni tuntee vaikutuksen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

”Tuloksista ilmi käyvä tiedonpuute ei yllätä”, toteaa Elon asiakaspalvelupäällikkö Harri Kangaskoski. ”Asiakaspalvelussa törmäämme aika ajoin tilanteisiin, joissa yrittäjältä puuttuu perustiedot YEL-vakuutuksen yhteydestä sosiaaliturvakokonaisuuteen. YEL-vakuutuksen saatetaan ajatella olevan vain vanhuuden turvaa varten. YEL-vakuutuksen kattavuudesta ja kannattavuudesta voi syntyä yrittäjälle väärä mielikuva, joka voi johtaa muun muassa YEL-työtulon alimitoittamiseen.”

YEL-työtulon olisi vastattava palkkaa, joka olisi maksettava yhtä ammattitaitoiselle henkilölle työstä, jota yrittäjä tekee.

”Yrittäjän eläkevakuutus on yrittäjän turvana koko yritystoiminnan ajan ja sen jälkeen. Oikean työtulon määritteleminen onkin ensiarvoisen tärkeää.”

Epäsäännöllisen yrittäjämäisen toiminnan määrä kasvussa – vakuuttamisvelvollisuuden arviointi joskus hankalaa

Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaisi vakuuttaa itsensä samaan tapaan kuin työntekijät vakuutetaan. Tällöin eläkevakuutusmaksut maksettaisiin jokaisesta ansaitusta eurosta laskutuspalvelun maksaman palkan yhteydessä.

Yrittäjän eläkevakuutuksen kehittämistä pohditaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien kanssa.

”Nykymuotoinen YEL on laskutuspalvelujen käyttäjien kokemusten mukaan monimutkainen eikä läheskään aina sovellu heidän tilanteeseensa”, sanoo Uusi työ ry:n varapuheenjohtaja Saija Hellstén. ”Esimerkiksi epäsäännöllisessä toiminnassa vakuuttamisvelvollisuuden täyttymisen arviointi on haasteellista ja vakuutettavaa tuloa on vaikea asettaa oikealle tasolle. Laskutuspalveluja käytetään niiden helppouden vuoksi. Samanlaista helppoutta palvelujen käyttäjät toivoisivat myös eläkevakuuttamiseen.”

Laskutuspalveluyrityksillä on jo yli 100 000 käyttäjää Uusi työ ry:n tilastojen mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa tuoreessa yrittäjyysstrategiassa todetaan, että yksinyrittäminen on lisääntynyt. Lisäksi palkkatyön ja yrittäjänä työskentelyn yhdistämisen ja vaihtelun arvioidaan olevan tulevaisuudessa nykyistä todennäköisempää.

Pienimuotoinen yrittäminen jää eläkevakuuttamisen ulkopuolelle

Itsensätyöllistäjien, kuten laskutuspalveluiden käyttäjien, tulee vakuuttaa työnsä YEL-vakuutuksella, jos työpanoksen arvo on vähintään 7656,26 euroa vuodessa. Vakuutusmaksun, karttuvan eläkkeen ja muun sosiaaliturvan suuruus määräytyvät YEL-työtulon mukaan.

Elon ja Uusi työ ry:n kyselyn vastaajista 54 prosenttia laskuttaa työstään korkeintaan 8 000 euroa vuodessa, jolloin suuri osa jää vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle. Vastaajista kolmanneksen mielestä YEL-vakuuttamisen nykyistä alarajaa (7656,26 euroa) pitäisi jopa laskea, jolloin eläketurvaa kertyisi jo alemmilla ansiotasoilla. Reilun kolmanneksen mielestä nykyistä rajaa ei tule laskea.

Uusi työ ry:n Hellsténin mukaan pelkkä alarajan laskeminen olisi kuitenkin toimenpiteenä varsin riittämätön.

”Tärkeää olisi löytää helppotajuinen ja joustava malli, joka mahdollistaa vakuuttamisen myös vaihtelevissa elämäntilanteissa, joissa toimeentulo saadaan useista eri lähteistä vaihdellen tai samanaikaisesti. Tätä kautta olisi mahdollista parantaa itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa ja siten madaltaa työllistymisen kynnystä.”

”Vakuuttamisen alarajaa alhaisemmat tulot on mahdollista vakuuttaa vapaaehtoisella YEL-vakuutuksella, ja näin yrittäjä voi kerryttää eläketurvaa myös tästä työstä”, muistuttaa Kangaskoski.

Elo on Suomen suurin yrittäjien työeläkevakuuttaja. Yli 40 prosenttia Suomessa toimivista yrittäjistä on valinnut Elon työeläkevakuutuskumppanikseen.

Voit tutustua tuloksiin tarkemmin lataamalla liitteenä olevan tiivistyksen.

Tietoja kyselystä

Kysely toteutettiin verkkokyselynä 20.6.–13.8.2018 Uusi työ ry:n jäsenille. Kyselyyn vastasi yhteensä 494 laskutuspalvelun kautta yritystoimintaa harjoittavaa henkilöä. Kyselyn toteuttamisesta vastasi Elon ja Uusi työ ry:n toimeksiannosta Aula Research Oy.