Kvtes irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen pituudesta. Kvtes irtisanomisaika on porrastettu ja irtisanomisaika voi olla parhaimmillaan kuusi kuukautta, mikäli irtisanominen tapahtuu työnantajan puolelta, lyhyimmillään se voi olla 14 vuorokautta.

Mikäli työntekijä irtisanoutuu on kvtes irtisanomisaika neljästätoista päivästä yhteen kuukauteen. Jos virkamies irtisanoutuu on irtisanomisaika pääsääntöisesti yhden kuukauden. Mikäli työnantaja on joutunut irtisanomaan työntekijän työsopimuksen henkilöstä itsestään johtuvista syistä, tai jos kyseessä on työsopimuksen purku, on työntekijällä aina oikeus tulla kuulluksi syistä jotka päätökseen ovat johtaneet.

Olisi aina syytä toimittaa työsopimuksen irtisanomis- tai purkuilmoitus henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Mikäli henkilökohtaisesti toimitus ei ole mahdollista, on mahdollista toimittaa ilmoitus sähköpostitse tai postitse. Tällaisessa tilanteessa tiedon katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän päivän kuluttua lähettämisestä. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste ja työsuhteen päättymispäivä.

Mikäli työsopimuksen purkaminen tai irtisanominen aiheuttaa riitatilanteita, on kanne asiaan liittyen nostettava viimeistään kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Kvtes irtisanomisaika on työnantajan puolelta neljästätoista vuorokaudesta kuuteen kuukauteen ja mikäli irtisanoutuminen tulee työntekijän puolelta on kvtes irtisanomisaika 14 päivää jos työsuhde on kestänyt alle 5 vuotta ja jos työsuhde on kestänyt pidempään kuin viisi vuotta, on irtisanomisaika tällöin yksi kuukausi.

Lomapäivät: Jos olette aiemmin sopineet loman, ja se osuu juuri irtisanomisajalle, loman saa pitää. Työnantaja ei voi kuitenkaan määrätä työntekijää käyttämään lomapäiviään irtisanomisajalla noudattamatta vuosiloman sääntöjä: lomaa voi määrätä vain lomakausina ja siitä pitää ilmoittaa viimeistään kuukautta aiemmin.

Lomaraha: Tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotulle työntekijälle maksetaan lomaraha koko pidettäväksi vahvistetun tai sovitun loman osalta, jos työsuhde päättyy loman aikana tai loman viimeisenä päivänä

Viranhaltijalle on varattava tällöin tilaisuus tulla kuulluksi suullisesti tai kirjallisesti virkasuhteen päättämisestä perusteluineen. Hänellä on kuitenkin oikeus käyttää avustajaa.

Irtisanominen käynnistää aina irtisanomisajan, joka on riippuvainen työsuhteen kestosta. Irtisanomisajalla työsuhde jatkuu normaalisti ja irtisanomisajan pituus on riippuvainen työsuhteen kestosta.

Kvtes irtisanomisaika on työnantajan puolelta neljästätoista vuorokaudesta kuuteen kuukauteen ja mikäli irtisanoutuminen tulee työntekijän puolelta on kvtes irtisanomisaika 14 päivää jos työsuhde on kestänyt alle 5 vuotta ja jos työsuhde on kestänyt pidempään kuin viisi vuotta, on irtisanomisaika tällöin yksi kuukausi.

Virkamiehen irtisanoutumisessa irtisanomisaika on pääsääntöisesti yksi kuukausi. Jos irtisanominen tapahtuu työnantajan puolelta, on työntekijällä oikeus tulla kuulluksi syistä jotka ovat päätökseen johtaneet, ja oikeus käyttää avustajaa.