Kaksi kokenutta suomalaista myymäläympäristöjen tekijää, Puume Group ja Evet Design Oy, yhdistävät voimansa 19.6. allekirjoitetulla osakevaihtosopimuksella. Yhdistyminen mahdollistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisten palvelukonseptien monipuolisen kehittämisen. Tavoitteena on vahvistaa entisestään Puume Groupin markkina-asemaa Suomessa ja edistää yhtiön kansainvälistymisen strategiaa.

Molemmat yhtiöt ovat aloittaneet liiketoimintansa 1990-luvun alussa. Evet Designin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 4,5 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta on keskittynyt liiketilojen kalustamiseen sekä niihin liittyviin palveluihin. Evet Designin palveluvalikoimaan kuuluvat tekninen suunnittelu, konseptisuunnittelu sekä myymälä- ja julkiskalusteiden valmistus ja asennus. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Vantaan Tammistossa.

Kansainvälistä kasvua tekevän Puume Groupin liikevaihto nousi vuonna 2018 20,6 miljoonaan euroon. Groupin osana toimivat suomalaisten Puume Oy:n ja R.E.D. Compass Oy:n lisäksi yhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Puolassa. Puume Groupin palveluportfolioon kuuluu viisi liiketoiminta-aluetta: suunnittelu- ja tutkimuspalvelut, urakointi- ja rakennuspalvelut, sähkö- ja teleurakointi, kalustaminen sekä logistiikka- ja varastointipalvelut.

Puume Oy:n toimitusjohtaja Juha Porrassalmi kertoo, että Puumella ja Evetilla on yhtiöinä erityyppiset profiilit, joten ne tulevat saamaan toisiltaan synergiahyötyä.

Evet Design saa kauttamme kansainvälisiä asiakkuuksia ja Puumen kotimaan markkina-asema vahvistuu. Lisäksi palvelumme täydentävät toisiaan ja saamme lisäresursseja puolin ja toisin.

Evetin toimitusjohtaja Harri Lehto jatkaa:

Tämä järjestely mahdollistaa sen, että Evet pääsee mukaan vahvaan kansainvälistymisen strategiaan ja tarjoaa hienoja mahdollisuuksia Evetin henkilöstölle.

Puume Group tähtää merkittäväksi toimijaksi Skandinaviassa. Yrityskaupan myötä Puume Groupin liikevaihto kasvaa yli 25 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä 88:aan. Yrityskauppa antaa entistä tukevamman pohjan kansainvälistymiselle.

Solmittu yrityskauppa ei aiheuta tässä vaiheessa merkittäviä henkilöstövaikutuksia tai muutoksia toimivaan johtoon. Molempien yritysten brändit säilyvät toistaiseksi ennallaan, ja Evet Design -nimi pysyy käytössä, Porrassalmi toteaa.