Bittium Oyj:lle on myönnetty tietoturvallisuuden hallinnan ISO 27001:2013 -sertifikaatti, joka kattaa Bittiumin liiketoiminta- ja tukiprosessit, tietoturvallisuuden, henkilöstö- ja kiinteistöturvallisuuden sekä jatkuvan parantamisen menettelyt. ISO 27001:2013 -standardissa määritetään vaatimukset informaatioteknologian tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle organisaatioissa. Standardissa esitetään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset. ISO 27001:2013 -standardin mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä tukee Bittiumin tietoturvallista toimintatapaa ja strategian toteuttamista kaikilla tuote- ja palvelualueella.

Bittium tarjoaa maailmanlaajuisesti johtavia tuotteita ja palveluita asiakkailleen puolustus-, turvallisuus- ja viranomaismarkkinoilla sekä terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla, ja tarjoaa tuotekehityspalveluja ja liitettävyysratkaisuja asiakkailleen kaikilla toimialoillaan. Bittiumin kilpailukyky näillä markkinoilla perustuu luotettavuuteen, tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatuun, 30-vuoden aikana syntyneeseen edistykselliseen teknologiaosaamiseen ja tietoturvaosaamiseen. Bittium on pitkään kehittänyt tietoturvallisia toimintatapoja ja -malleja liiketoimintansa tukemiseksi. Tietoturvallisten toimintatapojen yhdistäminen Bittiumin tietoturvallisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä vahvaan osaamiseen langattomissa teknologioissa ja tietoturvassa, tuovat Bittiumille erinomaiset edellytykset kokonaisvaltaisten tietoturvallisten tuotteiden ja palveluiden toimittamiselle.

ISO 27001:2013 -tietoturvallisuussertifikaatti täydentää Bittiumin olemassa olevien laatujärjestelmien mukaista toimintaa. Bittiumilla on voimassa olevat ISO 9001:2015 -laatujärjestelmäsertifikaatti, ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisen järjestelmäsertifikaatti, ISO 50001:2011 energia hallinnan järjestelmästandardi, AQAP2110 ed. D -laatujärjestelmäsertifikaatti sekä ISO 13485:2016 -laatujärjestelmäsertifikaatti, joka kattaa laitteiden ja tarvikkeiden (Medical devices) suunnittelun, kehityksen ja tuotannon sekä niihin liittyvät palvelut koko tuotteen elinkaaren ajalta. Sertifikaatit Bittiumille on myöntänyt Kiwa Inspecta.

”ISO 27001:2013 -tietoturvallisuusstandardin mukainen toiminta tukee strategiamme toteuttamista tietoturvallisten tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa,” kertoo Hannu Huttunen, Bittiumin toimitusjohtaja. ”Tietoturva on kiinteä osa liiketoimintaamme erityisesti puolustus- ja turvallisuussektoreilla, mutta enenevässä määrin tietoturvan tarve kasvaa kaikissa langattomissa ratkaisuissa. Mitä kriittisempi ratkaisu on kyseessä, sitä merkittävämpi rooli tietoturvalla on. Sertifikaatin myötä varmistamme asiakkaillemme tietoturvallisuuden tuomaa lisäarvoa Bittiumin tuotteissa ja palveluissa.”