Kansainvälistyvässä maailmassa kääntäjien merkitys kasvaa jatkuvasti. Olipa kyseessä sitten yrityksen markkinointimateriaali, virallinen asiakirja tai henkilökohtainen viestintä, ammattitaitoiset kääntäjät varmistavat, että viestisi tavoittaa kohdeyleisönsä selkeästi ja ymmärrettävästi. Tässä kattavassa artikkelissa syvennymme kääntäjien maailmaan ja annamme vinkkejä sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kääntäjien monipuoliset roolit

Kääntäjät ovat paljon enemmän kuin vain kielten taitajia. He ovat kulttuurien tulkkeja, jotka ymmärtävät eri kielten vivahteet ja sovittavat viestinnän kohdeyleisön kulttuuriseen kontekstiin. Kääntäjän tehtävä on varmistaa, että alkuperäisen tekstin merkitys säilyy käännöksessä, olipa kyseessä sitten sananmukainen käännös tai luova sovitus.

Kääntäjiä tarvitaan monilla eri aloilla, kuten:

 • Yritykset: Markkinointimateriaalien, sopimusten, verkkosivujen ja muiden liiketoimintaan liittyvien tekstien kääntäminen.
 • Julkinen sektori: Viranomaisten, oikeuslaitoksen ja muiden julkisten organisaatioiden asiakirjojen kääntäminen.
 • Koulutusala: Oppimateriaalien, tutkimusten ja muiden koulutukseen liittyvien tekstien kääntäminen.
 • Kulttuuriala: Kirjallisuuden, elokuvien, teatterin ja muiden kulttuurituotteiden kääntäminen.
 • Media: Uutisten, artikkeleiden ja muiden mediasisältöjen kääntäminen.

Kääntäjän ammattitaito

Ammattitaitoinen kääntäjä hallitsee erinomaisesti sekä lähtö- että kohdekielen. Tämän lisäksi hänellä on syvällinen ymmärrys molempien kielten kulttuurisista eroista ja viestinnän konventioista. Kääntäjällä on myös oltava vahva yleissivistys ja kyky omaksua uusia tietoja nopeasti, sillä käännettävät tekstit voivat käsitellä mitä tahansa aihetta.

Kääntäjät käyttävät työssään erilaisia apuvälineitä, kuten sanakirjoja, käännösmuisteja ja terminologiatietokantoja. Lisäksi he voivat hyödyntää Google Kääntäjä kaltaisia konekäännösohjelmia, mutta aina kriittisesti arvioiden ja tarkistaen koneen tuottaman käännöksen.

Kääntäjän valinta

Oikean kääntäjän valinta on tärkeää, jotta käännöksen laatu ja tarkoituksenmukaisuus voidaan varmistaa. Kääntäjää valitessa kannattaa ottaa huomioon seuraavat tekijät:

 • Kielitaito: Varmista, että kääntäjällä on erinomainen kielitaito sekä lähtö- että kohdekielessä.
 • Asiantuntemus: Valitse kääntäjä, jolla on kokemusta käännettävän tekstin aihealueelta.
 • Luotettavuus: Varmista, että kääntäjä on luotettava ja toimittaa käännöksen sovitussa aikataulussa.
 • Hinta: Pyydä tarjouksia usealta kääntäjältä ja vertaile hintoja.
 • Referenssit: Pyydä kääntäjältä referenssejä aiemmista töistä.

Kääntämisen prosessi

Kääntämisen prosessi vaihtelee jonkin verran riippuen käännettävän tekstin tyypistä ja laajuudesta. Yleisesti ottaen prosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

 1. Tarjouspyyntö: Asiakas lähettää kääntäjälle tarjouspyynnön, jossa kuvataan käännettävä teksti ja sen käyttötarkoitus.
 2. Tarjous: Kääntäjä antaa asiakkaalle tarjouksen, jossa määritellään käännöksen hinta, aikataulu ja muut ehdot.
 3. Käännös: Kääntäjä kääntää tekstin huolellisesti ja tarkasti.
 4. Oikoluku: Kääntäjä tai toinen henkilö oikolukee käännetyn tekstin ja korjaa mahdolliset virheet.
 5. Toimitus: Kääntäjä toimittaa käännetyn tekstin asiakkaalle sovitussa muodossa.

Kääntäjien tulevaisuus

Kääntäjien ammatti on jatkuvassa muutoksessa. Tekoälyn kehittyminen on tuonut mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Konekäännösohjelmat kehittyvät jatkuvasti, mutta ne eivät vielä pysty korvaamaan ihmistä kaikissa käännöstehtävissä.

Tulevaisuudessa kääntäjien rooli tulee todennäköisesti muuttumaan enemmän tekstin tuottajiksi ja editoijiksi, jotka hyödyntävät konekäännöstä apuvälineenä. Kääntäjien on myös tärkeää pysyä ajan tasalla teknologian kehityksestä ja kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kääntäjistä

K: Mitä kääntäjän palvelut maksavat?

V: Kääntäjän palvelujen hinta vaihtelee riippuen käännettävän tekstin pituudesta, vaativuudesta ja kieliparista. Yleensä hinta määräytyy joko sanahinnan tai tuntihinnan perusteella.

K: Kuinka kauan käännös kestää?

V: Käännöksen kesto riippuu käännettävän tekstin pituudesta ja vaativuudesta. Yleensä kääntäjä pystyy kääntämään noin 2000–3000 sanaa päivässä.

K: Voinko käyttää Google Kääntäjää käännösten tekemiseen?

V: Google Kääntäjä on hyödyllinen apuväline, mutta se ei aina tuota täysin virheetöntä tai luontevaa käännöstä. Ammattimaisiin tarkoituksiin on suositeltavaa käyttää aina ihmiskääntäjää.

K: Miten voin varmistaa käännöksen laadun?

V: Käännöksen laadun varmistamiseksi on tärkeää valita ammattitaitoinen kääntäjä, jolla on kokemusta käännettävän tekstin aihealueelta. Lisäksi kannattaa pyytää kääntäjältä referenssejä aiemmista töistä.

K: Mitä teen, jos en ole tyytyväinen käännökseen?

V: Jos et ole tyytyväinen käännökseen, ota yhteyttä kääntäjään ja kerro huolesi. Ammattitaitoinen kääntäjä on valmis korjaamaan mahdolliset virheet tai tekemään muita muutoksia käännökseen.

Vinkkejä kääntäjien kanssa työskentelyyn

 • Anna kääntäjälle mahdollisimman paljon tietoa käännettävästä tekstistä ja sen käyttötarkoituksesta. Mitä enemmän tietoa kääntäjällä on, sitä paremmin hän pystyy sovittamaan käännöksen kohdeyleisölle.
 • Ole selkeä käännökselle asettamiesi vaatimusten suhteen. Kerro kääntäjälle, haluatko sananmukaisen käännöksen vai luovan sovituksen.
 • Anna kääntäjälle palautetta käännöksestä. Palaute auttaa kääntäjää kehittämään omaa osaamistaan ja tuottamaan entistä parempia käännöksiä.
 • Ole kärsivällinen. Kääntäminen on aikaa vievää työtä, joten älä odota saavasi käännöstä heti.
 • Kunnioita kääntäjän ammattitaitoa. Kääntäjät ovat asiantuntijoita, jotka ovat omistautuneet työhönsä.

Lopuksi

Kääntäjät ovat avainasemassa monikielisen viestinnän onnistumisessa. Ammattitaitoiset kääntäjät varmistavat, että viestisi tavoittaa kohdeyleisönsä selkeästi ja ymmärrettävästi, olipa kyseessä sitten yrityksen markkinointimateriaali, virallinen asiakirja tai henkilökohtainen viestintä.