Marko Hämäläinen Laroc Oy:n oman hallin lämmitysjärjestelmän luona.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n uusin listaus Suomessa toimitetuista ja laskutetuista lämpöpumpuissa osoittaa ilma-vesilämpöpumppujen määrän nousua viime vuotisesta yli 65%! Laskelma perustuu maahantuojien ja jälleenmyyjien todellisiin myyntilukuihin tammikuusta kesäkuun loppuun 2017.

SULPU ry:n tilastojen mukaan Suomessa on yli 550 000 ilmalämpöpumppua, joiden lukumäärä on kymmenkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja kasvu jatkuu yhä.  Niiden merkitys yksityistalouksien energiansäästössä, kansallisen uusiutuvan energiankäytön edistämisessä ja kasvihuonekaasujen vähentämisessä on huomattava.

  • Kyllä sen meilläkin tässä Lohjalla näkee, että saneerauskohteisiin asennetaan entistä helpommin lämpöpumppuja, kertoo Laroc Oy:n Marko Hämäläinen Lohjan Sauvonrinteestä.

Ulkoilmalämpöpumppujen vahvoja kasvulukuja selittää se, että lämmitysjärjestelmien saneerausmarkkina on lähtenyt käyntiin, tuotteiden suoritusarvot ja toimitusten laatu ovat parantuneet sekä niistä on lisääntynyt tarjonta.Muista kotitalousvähennykset

Lämpöpumppujen asennusmäärän kasvuun vaikuttaa myös vanhempien omakotitalojen myyntitilanteet, joissa uudet asukkaat hakevat muuton yhteydessä taloon entistä uudenaikaisempia ratkaisuja ja lämpöpumppujärjestelmä on näistä yksi loogisimmista, tuottaahan sen nopeasti säästöjä energiakuluissa sekä sen hankinnassa on mahdollista ottaa hyöty saatavilla olevasta kotitalousvähennyksestä.

  • Ihmiset luottavat toimituksiin enemmän, koska tietoisuus on lisääntynyt ja monilla tutuilla on jo hyväksi havaitut ja toimivat lämpöpumppujärjestelmät. Tietoisuus, madaltunut investointikynnys ja todellinen säästö, ovat kolme pilaria, joille varsinkin saneerattavien öljylämmitteisten omakotitalojen lämpöpumppuprojektit perustuvat, jatkaa Hämäläinen.
  • Lämpöpumppu sopii myös kohteisiin, joissa öljylämmitys on vielä täysin toimivana paikoillaan ja lämpöpumpusta tulee öljylämmitykselle täydentävä järjestelmä.

Lämpöpumppualan hyviä uutisia täydensi hiljakkoin valmistunut tutkimus, jonka mukaan, päinvastoin kuin usein väitetään, lisääntyvä lämpöpumppujen käyttö ei kasvatakaan Suomen sähköjärjestelmän tehokuormitusta. Gaia Oyn tekemä tutkimus osoitti, että vaikka vuonna 2030 pelkästään pientalojen lisääntyneellä maa- ja ilmalämpöpumppujen käytöllä otetaan uusiutuvaa energiaa lisää talojen ympäriltä 3 – 5 TWh/v, sähköjärjestelmän tehokuormitus jopa laskee. Lisäksi järjestelmien sähköistyessä avautuu potentiaalia älykkäille tehon ja energian ohjausjärjestelmille.

  • Nykyaikaisilla lämpöpumpuilla on mahdollista lämmittää myös isompia kiinteistöjä. Olemme toimittaneet lämpöpumppujärjestelmän mm. Lohjanportin Autolla ja täällä omassa hallissammekin lämmitysjärjestelmänä on lämpöpumppu, kertoo Hämäläinen.

Energiatuesta apua yritysten hankintoihin

Liiketiloihin asennettaviin lämpöpumppujärjestelmiin yritykset voivat hakea energiatukea ja parhaimmillaan sitä voi saada jopa 40%. Energiatukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet sekä yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi on siirtynyt vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin. Vuonna 2017 uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille.

VTT kehitti ensimmäiset luotettavat laskentamenetelmät Suomen olosuhteisiin

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tutki ilmalämpöpumppujen (ILP) energiankulutusvaikutuksia vanhoissa, uusissa ja tulevissa lähes nollaenergiapientaloissa. Nyt on ensimmäistä kertaa luotettavasti pystytty laskennallisesti määrittämään ilmalämpöpumpun energiasäästöpotentiaalit Suomen olosuhteissa. Tarkastelussa huomioitiin yksityiskohtaisesti lämpöpumppujen ja rakennusten ominaisuudet. Ilmalämpöpumpuilla voidaan kattaa 40-60% pientalojen lämmityksestä.

http://www.energiacenter.fi/

https://www.sulpu.fi/

http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/pientalojen-ilmal%C3%A4mp%C3%B6pumppujen-energians%C3%A4%C3%A4st%C3%B6