If toi yritysten käyttöön uuden terveyspalvelukokonaisuuden, joka yhdistää työntekijöiden terveydenhoidon osa-alueet eli työterveyshuollon, terveysvakuutukset ja työtapaturmavakuutukset yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on helpottaa yritysten arkea ja huolehtia kokonaisvaltaisesti henkilöstön hyvinvoinnista. Yritykset pystyvät hyödyntämään palvelun käytöstä kertyvää dataa työntekijöiden terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevän hoidon suunnitteluun.

If tarjoaa yritysasiakkailleen erilaisia terveysvakuuttamisen ratkaisuja. Nyt rakennettu uusi palvelukokonaisuus on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat hoitaa kaiken työntekijöiden terveyteen liittyvän kerralla: vakuutukset ja työterveyshuollon yhteen paikkaan kokoavan palvelun käyttö minimoi paperityön ja hallinnoinnin. Yksi kontaktipiste, If Hoitotie -palvelu, vastaa asiakkaan hoitoon ohjaamisesta, hoito-ohjeiden antamisesta sekä jälkiseurannasta, oli kyse sitten työterveyshuoltoon tai vakuutukseen kuuluvasta asiasta.

– Työterveyshuolto ja erilaiset vakuutukset ovat yrityksille iso kustannus, minkä lisäksi niihin liittyy paljon hallinnollista työtä. Kukaan ei kuitenkaan välttämättä tarkastele ja hoida työntekijöiden terveyttä aidosti kokonaisuutena. Tähän halusimme Ifissä puuttua. Kun asiakas soittaa If Hoitotiehen, If ottaa tilanteesta langat käsiinsä ja ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan. Lisäksi yritys näkee nyt kerralla kaikki terveyteen liittyvät kustannukset, mikä lisää ennakoitavuutta, kuvaa Ifin yritysasiakkaista ja uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Julius Manni.

If Hoitotie -palvelun tuottaa Ifin kumppanina Lääkärikeskus Aava. Asiakasyritykset voivat kuitenkin valita, millä lääkäriasemalla haluavat henkilöstönsä hoidattaa.

– If Hoitotien etävastaanoton avulla voidaan hoitaa merkittävä osa peruskäyntejä, mikä on kannattavaa paitsi yritykselle, myös sairaalle työntekijälle, jota ei juoksuteta vastaanotolle flunssan tai vatsataudin takia, toteaa Ifin terveyspalveluista vastaava johtaja Mika Perttu.

Työntekijästä huolehditaan sekä hoidon aikana että sen jälkeen

Uutta If Hoitotie -palvelussa on sairastuneen työntekijän tukeminen. Terveydenhuollon ammattilaiset pitävät huolen siitä, että työntekijät saavat tarvittavan avun myös varsinaisten hoitokäyntien välillä ja hoidon päättymisen jälkeen.

– Huolehdimme asiakkaan koko hoitopolusta, eli työntekijästä otetaan koppi myös hoitokäynnin jälkeen. Häntä ei jätetä yksin, vaan selvitetään vointia, kartoitetaan hoidon vaikuttavuutta ja ehdotetaan mahdollisia muita toimenpiteitä. Tällaista case managerointia ei ole juuri aiemmin Suomessa tehty, Mika Perttu kuvaa.

Palvelun käytöstä kertyvää terveysdataa hyödynnetään aiempaa tehokkaammin asiakasyritysten käyttöön. Tällä hetkellä useat yritykset kokevat, että työterveyshuollon kustannukset karkaavat, mutta erilaisten terveyspalvelujen vaikuttavuudesta henkilöstön hyvinvointiin ei saa riittävän selkeää ja analysoitua tietoa.

– Sitten tyypillisesti ryhdytään leikkaamaan palveluja. Jos yrityksessä ei osata arvioida, mitkä palvelut ovat sen työntekijöille olennaisia, saatetaan näin lisätä sairauspoissaoloja tai huonontaa työhyvinvointia. Haluamme Ifissä entistä vahvemmin auttaa yrityksiä eli toimia neuvonantajana siinä, millaisia palveluja yrityksen kannattaa hankkia, jotta niillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin. Tässä aiempaa syvällisempi datan hyödyntäminen auttaa. Tuomme jatkossa palveluratkaisuihimme mukaan myös yhä enemmän ennaltaehkäiseviä palveluja, kuvaa Perttu.