Rakennukset, kuten ihmisetkin ovat yksilöllisiä. Tästä johtuen tarvitaan kiinteistökohtaisia analyysejä yleistettyjen suositusten sijaan, jotta taloudelliset ja terveydelliset hyödyt ja energiatehokkaat ratkaisut voidaan maksimoida.

Lämpö karkaa rakennuksista ilmavuotojen eli vedon ja ulkorakenteiden kautta tapahtuvan johtumisen myötä. Ilmavuodot on voitu mitata jo pitkään rakennuksen tiiviysmittauksilla. Nyt myös ulkorakenteiden kautta tapahtuva lämmönjohtuminen voidaan määrittää kustannustehokkaasti uudella U-arvomittauksella.

Mikä on U-arvo?

U-arvo kertoo rakenteen eristävyyden eli kuinka hyvin se estää lämmön siirtymistä johtumisen kautta. Mitä korkeampi arvo sitä enemmän lämpöä siirtyy ulos. Aiemmin U-arvoa kutsuttiin K-arvoksi.

Ammattikorkeakoulu Arcada on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa U-arvon mittauslaitteen, millä voidaan mitata kustannustehokkaasti rakennuksen eri rakenneosien lämmöneristyskyky. Mittalaitteeseen perustuvan asiantuntijapalvelun ja siihen koulutetut asiantuntijat tuo markkinoille ensimmäisenä Suomessa Raksystems Insinööritoimisto Oy.

U-arvojen mittaamisen kautta ratkaisu myös homeongelmien riskikartoitukseen

’Kosteusvaurioriski muodostuu kylmänä ajanjaksona, kun ilman sisältämä kosteus saavuttaa riittämättömästä eristämisestä tai väärästä rakenneratkaisusta johtuen ns. kastepisteen, jolloin vesihöyry tiivistyy vetenä rakenteiden sisään aiheuttaen ajan saatossa merkittävää kosteusrasitusta rakennemateriaalille ja pahimmillaan homevaurion. Siksi rakennuksen todellinen lämmöneristyskyky on erittäin tärkeä tieto. Ei pelkästään kosteus- ja homevaurioita ennaltaehkäistäessä vaan myös energian takia’, kertoo Raksystems Insinööritoimisto Oy:n johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala.

Kostunut eristys ja siihen liittyviä homeriskejä voidaan kartoittaa rakennuskohtaisesti mittaamalla todelliset U-arvot eri kohdista talon ulkovaippaa. Kyseinen mittaustoimenpide ennen lisäeristämistä auttaa kohdentamaan toimet kustannustehokkaasti eli aikaa ja rahaa säästyy lisäämällä eristystä oikea määrä kuhunkin kohtaan. Samanaikaisesti voidaan korjata sairaat rakennekohdat.

Tähän asti U-arvot on määritetty eri materiaalien taulukkoarvoihin perustuvilla laskelmilla, jotka saattavat aiheuttaa arvoihin suuria, jopa 30-50 %:n heittoja ja johtaen siten myös merkittäviin virhemarginaaleihin korjauksien takaisinmaksuaikojen osalta.

’Rakennusten omistajille todelliset U-arvot voivat tarkoittaa jopa puolittuneita korjauskustannuksia ja tarvittavaa laadunvarmennusta uudisrakentamisessa. Tämä tarkoittaa siis rakennuskannan korjaamisen tarkkaa kustannusohjaamista’, kertoo Ammattikorkeakoulu Arcadan Energia-ja materiaalitekniikan yksikön osaston johtaja Mikael Paronen.

Luotettavien mittaustulosten perusteella rahat ja investointipäätökset voidaan kohdentaa mittaustarkasti lämpöteknisesti huonoimmin toimiviin rakenteisiin ja homeriskikohtiin. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että huonosti toimiva ja homehtumisaltis rakenne avataan ja korjataan, mutta hyvin toimiviin kohtiin kajotaan ainoastaan siinä määrin mikä on tarpeellista. Tämä lähtökohta on täysin uusi taloyhtiön Pitkän Tähtäimen Suunnitelmien (PTS) suhteen. Asiakkaille eli omistajille tämä tarkoittaa käytännössä mahdollisuutta optimoida samanaikaisesti kustannuksia ja asuinmukavuutta.

Laitteella myös ilmastollisia hyötyjä

Kosteus- ja homevaurioihin puututaan yleensä terveydellisistä ja taloudellisista näkökulmista, mutta niiden ennaltaehkäiseminen voi edesauttaa samalla myös ilmastollisia tavoitteitamme. EU:n mukaan rakennetun ympäristön päästöjä tulee vähentää noin 90 % vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on huima ja vaatii mittavia lämpöteknisiä korjauksia rakennuksiimme, jopa 3 %:n nykyisestä rakennuskannastamme vuosittain. Tällä hetkellä energian nykyaikaistaminen on lähempänä yhden prosenttiyksikön luokkaa, joten tulevien vuosien energiatyön tulee olla paljon laajempaa kuin tähän mennessä. Raksystems haluaa tukea asiakkaitaan siirtymäkaudella ja sen johdosta yritys panostaa vankasti palveluiden osalta tulevaisuuteen.

https://www.raksystems.fi/fi/ajankohtaista/home-ja-energiatehokkuusriskit-kuriin-globaalisti-uraauurtava-ratkaisu