Helsinki on koko valtakunnan liikkumisen keskipiste 10.5.

Helsingin kaupunki haluaa kääntää kymmenillä toimenpiteillä kehityskulun, joka on tehnyt liikkumattomuudesta keskeisen hyvinvointia murentavan tekijän. Yli 80 prosenttia alle kouluikäisistä, 70 prosenttia peruskoululaisista ja korkeakouluopiskelijoista sekä neljä viidesosaa aikuisista liikkuu liian vähän. Kaupungin tavoitteena on palauttaa liikkuminen helpoksi ja luontaiseksi osaksi jokapäiväistä elämää. Unelmien liikuntapäivänä 10. toukokuuta Helsingistä tehdään koko valtakunnan liikkumisen keskipiste.

Helsinki on käynnistänyt liikkumisohjelman, jonka myötä liikkuminen on nostettu kaupungin toiminnan keskiöön. Kysymys ei ole liikunnan, vaan arki- ja hyötyliikkumisen lisäämisestä. Toimenpiteet kohdentuvat laajasti varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, vanhuspalveluihin, kaupunkiympäristön, julkisen tilan kehittämiseen sekä kaupungin henkilöstöön. Osana liikkumisohjelmaa kaupunki lähtee mukaan Olympiakomitean koordinoimaan Unelmien liikuntapäivään. Viime vuonna päivä liikutti jopa puolta miljoonaa suomalaista. Helsinki ottaa haasteen vastaan ja haluaa rikkoa päivän ennätykset sitouttamalla kaikki toimialat ja 38 000 työntekijää innovoimaan liikunnallista arkea.

”Kyse ei ole vain yhdestä liikuntapäivästä, vaan tavasta herätellä toimijoita muuttamaan päivittäisiä käytäntöjä. Liikkumattomuuden ja siitä aiheutuvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää ajattelutapojen, toimintamallien ja rakenteiden kokonaisvaltaista uudistamista. Olennaista on ymmärtää arkiliikkumisen merkitys ja tuoda liikkumisen edistäminen sellaisten toimijoiden agendalle, joiden ydintehtäviin se ei aiemmin ole kuulunut. Päiväkotien, leikkipuistojen, palvelukeskusten ja neuvoloiden mukaantulo on ensiarvoisen tärkeää liikkumattomuuden ratkaisemisessa”, painottaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kaupungin yhteisenä tavoitteena on luoda entistä paremmat edellytykset tehdä liikunnallisia ratkaisuja sekä mahdollistaa kaiken ikäisten helsinkiläisten liikkuminen. Unelmien liikuntapäivänä kaikki kaupungin toimialat liikuttavat helsinkiläisiä. Kymmenet päiväkodit, koulut ja leikkipuistot aktivoivat lapsia ja nuoria ympäri Helsinkiä. Ohjelmassa on muun muassa ulkodiscoja, pihaleikkejä, parkouria, ultimatea, tanssia ja muita lajikokeiluja.

Lisäksi perjantaina 10.5. Itäkeskuksen, Jakomäen ja Pirkkolan uimahalleihin sekä Töölön Kisahalliin ja Liikuntamyllyyn on maksuton sisäänpääsy klo 16.00 asti. Kisahallissa kierrätetään myös liikuntavarusteita. Pirkkolan liikuntapuistossa järjestetään koululaisille suunnattu soveltavan liikunnan tapahtuma yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n ja liikuntapalveluiden kanssa. Kaupungintalon aulassa ja useilla liikuntapaikoilla voi puolestaan tutustua Helsingin liikuntapalveluiden kesätarjontaan.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilökunta ulkoilee yhdessä palvelukeskusten iäkkäiden asiakkaiden kanssa. Palvelukeskukset järjestävät liikunnallista ohjelmaa myös yhteistyössä päiväkotien kanssa. Amiedun opiskelijat auttavat potilaita ulkoilemaan Laakson sairaalassa. Helsingin polkupyöräilijät ja HSY:n Ilmastoinfo tarjoavat aamupalaa Baanan varrella osana valtakunnallista Pyöräilyviikkoa. Lasten ja nuorten syrjäytymisestä keskustellaan koko päivän kestävässä kävelykokouksessa eri puolilla Helsinkiä.

”Kaupungin työntekijät ovat liikkumisohjelman toimeenpaneva voima. Liikutamme ja mahdollistamme helsinkiläisten liikkumisen kaupungin palveluissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Myös henkilöstön oma liikkuminen on ensiarvoisen tärkeää. Tästä johtuen haastammekin Unelmien liikuntapäivänä henkilöstön keksimään omia liikettä lisääviä keinoja. Itse haastan kaupunginkanslian henkilöstön ja kaupunkilaiset osallistumaan kanssani porrashaasteeseen Tuomiokirkon portaille”, Vapaavuori lisää.

Loppuvuonna ja tulevina vuosina liikkumisohjelma konkretisoituu kaupunkilaisille kymmenin eri tavoin. Koululaisten ja opettajien riemuksi Helsingin kaupunki kunnostaa kymmenen koulupihaa vuonna 2019. Pyöräverkkoa ja pyörätelineitä rakennetaan suunnitelmallisesti, ja kaupunkipyörien käyttö laajenee. Uusia innovaatioita ikäihmisten liikkumiseen kehitetään yhteistyössä Bloombergin säätiön ja Harvardin yliopiston kanssa. Lapset ja nuoret saavat käyttöönsä digitaalisen harrastuspassin. Liikkuva työpaikka -toiminta käynnistyy vuoden 2019 aikana. Liikkumissopimus otetaan käyttöön 70 prosentilla säännöllisen kotihoidon asiakkaista. Liikkumisen edistäminen on koko kaupungin, meidän kaikkien yhteinen asia.


Omat kotisivut? Tsekkaa ihmeessä ertuki.fi tarjonta!