Ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestävän kehityksen innovaatioihin ja digitalisaatioon kohdistuu aiempaa enemmän odotuksia. Vihreä siirtymä saa myös vauhtia Euroopan pyrkimyksistä irtautua Venäjän energiasta. Finnveran tavoitteena on hyödyntää EU-komission käynnistämän InvestEU-ohjelman tarjoamaa riskinjakoa lainatuotteessa, joka kohdistuu innovatiivisten ja digitaalisten yritysten ja kestävän kehityksen mukaisten hankkeiden rahoittamiseen.

Ilmastonmuutos ja toimet sen vaikutusten torjumiseksi ovat merkittävässä roolissa Finnveran strategiassa. Uusi tuote tulee toteutuessaan tarjoamaan tähän uusia työkaluja.

– Finnvera on jättänyt hakemuksen ja tuote-ehdotuksen tuotteesta Euroopan investointirahastolle (EIR) toukokuussa 2022. Aikataulu tuotteen käyttöönotolle riippuu valtaosin eurooppalaisten kumppaniemme aikatauluista. Finnveralla on valmius tuoda laina yritysten saataville vuoden 2022 kuluessa, sanoo EU-rahoituspäällikkö Elias Jokinen Finnverasta.

Finnveran tulevaa niin sanottua digi- ja ilmastolainaa kaavaillaan pk- ja midcap-yrityksille, jotka investoivat liiketoimintaa digitalisoiviin ratkaisuihin tai tekevät investointeja, jotka tukevat vihreän siirtymän tai kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Vihreä siirtymä ja kestävä kehitys huomioidaan jatkossa ympäristön, yritysvastuun ja hyvän hallintotavan eli ESG-kriteerien tarkastelun kautta. Nämä kriteerit ovat jatkossa kaikessa EU-rahoituksessa vahvasti läsnä.

InvestEU laajentaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia – Finnveralla keskeinen asema rahoituksen kanavoimisessa Suomessa

InvestEU-ohjelman tavoitteena on käynnistää Euroopassa 372 miljardin euron investoinnit vuoden 2027 loppuun mennessä. Ohjelman toteuttavat komission kanssa yhteistyössä Euroopan investointipankkiryhmä sekä kansalliset rahoituslaitokset.

– Finnveralla on laina- ja takauslaitoksena keskeinen asema InvestEU-ohjelman ja muiden EU:n laina- ja takausohjelmien hyödyntämisessä ja rahan kanavoimisessa ja kotiuttamisessa yrityksille Suomessa. Ohjelman myötä otamme konkreettisen askelen strategiamme mukaisesti vihreän siirtymän ja innovaatioiden rahoittamisen monipuolistamiseksi, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä Finnverasta.

InvestEU-ohjelman budjetista suuri osa tulee EU:n elpymisvälineestä, ja raha käytetään niissä maissa, joissa ohjelmaa aktiivisesti hyödynnetään. Yksityiset rahoituslaitokset ovat viime vuosina tottuneet hyödyntämään EU:n riskinjakoa laajasti. Finnveran rooli osatakaajana myös jatkuu.

Näin Finnvera hyödyntää tällä hetkellä EU-rahoitusinstrumentteja tuotteissaan

Kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitukseen tarkoitetussa Finnveran pk-takauksessa hyödynnetään COSME-vastatakaussopimusta, jonka ansiosta takaus on yritykselle vakuudeton. Pk-takaus auttaa pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. Finnvera voi myöntää enintään 150 000 euron lainaan vakuudettoman 80 prosentin takauksen.

Euroopan investointipankin Pan-European Guarantee Fund (EGF) -ohjelman puitteissa Finnvera voi myöntää kaikkiaan 650 miljoonaa euroa käyttöpääoma- ja investointilainoja pääasiassa suurten yritysten rahoitustarpeisiin. Rahoituksella on EIP:n 75 prosentin takaus. Takausohjelma on tällä hetkellä voimassa kesäkuun 2022 loppuun.

Lisäksi Finnveralla on toteuttajakumppanisopimusVerkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelman vaihtoehtoisten polttoaineiden (AFIF) osiossa. Finnveran ympäristöystävällisten polttoaineiden infrastruktuurihankkeisiin myöntämän lainan turvin yritys voi hakea komissiolta avustusta hankkeeseen. Laina on avustuksen ehto ja sen suuruus on vähintään 10 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lisää aiheesta:

Tietoa InvestEU-rahoitusohjelmasta EU-rahoitusneuvonnan sivuilla

Finnveran pk-takaus kasvuhakuisille pk-yrityksille

Finnveralla mahdollisuus myöntää suurille yrityksille Euroopan investointipankin takaamaa käyttöpääomalainaa


Sovelluksella maksaminen ja lihashuoltovasara

Oletko kuullut koskaan Nordea Wallet tai Google Pay sovelluksista? Jos et, niin kannattaa tutusta sovelluksiin. Näillä sovelluksilla voit maksaa ostokset käden käänteessä nopeasti. Mikäli et etsi sovellusta vaan etsit, että mikä olisi hyvä lihashuoltovasara jolla saisit jumittuneet hartiat esimerkiksi auki.