Työn tekeminen on ollut murroksessa jo pidemmän aikaa, jonka vuoksi etätyöskentely on yleistynyt viime aikoina hurjaa vauhtia. Aiemmin oli selvää, että työt suoritetaan työskentelemällä säntillisesti omalla työpaikalla. Etätyön tekeminen katsotaan saaneen alkunsa 1990-luvulla, jolloin tietoliikenne otti suuria harppauksia eteenpäin ja verkon käyttö alkoi yleistymään myös kotitalouksissa. Tuolloin etätyötä ei kuitenkaan otettu vielä valtavirran oikeaksi ansaitsemismahdollisuudeksi. 

Kulunut vuosi on saanut aikaan sen, että etätyöskentelystä on tullut arkipäiväinen työskentelyn muoto. Eri työantajatahot pyrkivät myös järjestämään työntekijöilleen mahdollisuuden suorittaa työpanoksensa etänä. Tässä työskentelymuodossa on todella paljon hyvää, kuten huomattavasti joustavamman kalenterin järjestäminen. Toisaalta vapauden ohessa piilee myös todellisia kompastuskiviä, jotka on hyvä tiedostaa ennen kuin ne muodostuvat todelliseksi ongelmaksi. 

Etätyön ideana on siis työskennellä muussa kohteessa kuin tutulla kiinteällä työpaikalla. Työnteko voidaan tehdä esimerkiksi kotoa käsin, hotellin järjestelmällisellä työpisteellä, täpötäydessä kahvilassa, yhteistyöskentelytiloissa tai vaikkapa tien päällä pyörien varassa liikkuvalla toimistolla. Etätyötä siis tehdään paikassa, jossa ei olla fyysisessä vuorovaikutuksessa muiden työkavereiden kanssa. Yhteyttä voidaan pitää esimerkiksi erilaisten pikaviestipalveluiden, kuten Whatsappin tai Skypen välityksellä. Etätyö antaa siis paljon vapauksia, mutta siinä piilee kuitenkin vaaroja, jotka voivat kääntyä alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Eräinä kompastuskivinä ovat työssä koettu yksinäisyys, elämän eri roolien sekoittuminen keskenään sekä itse työn tehokkuus.

Etätyössä roolit saattavat sekoittua

Etätyön tekemisessä voi siis olla erilaisia ongelmakohtia, jotka tulee tehdä itselleen selväksi. Eräs haaste varsinkin kotona työskenteleville etätyöläisille on elämän kuuluvien roolien sekoittuminen. Toiset pystyvät helpommin omaksumaan sen, että työaika on työntekoa varten. Toisilla kotoa käsin työskentely tuottaa hankaluuksia, sillä etätyötä tekevä saattaa helposti venyttää taukoja, hairahtua siivoamaan kaappeja tai koettamaan pelionneaan casinot – sivustoilla. Työntekijän ei välttämättä katsota poistuvan kotiroolista, kun hän suorittaa työnpanostaan kotoa käsin. Sama ajatusmalli saattaa olla mielessä myös perheen muilla jäsenillä. Roolien sekoittuminen voi nimittäin vaikuttaa heikentävästi annettavaan työpanokseen. Toisille taas sopii “taukona” se, että he tekevät pieniä kotiaskareita. Ideaalitilanteessa saumaton työskentely kodin askareiden ja töiden välillä tuottaa hyötyliikuntaa, vähentää arjen painetta ja pitää mielen virkeänä.

Yksinäisyys saattaa vaivata etätyöläisiä

Toinen etätöissä piilevä ongelma on työntekijän kokema yksinäisyys sekä eristyneisyys. Tämän ongelman selättäminen edellyttää paljon omaehtoista sitoutumista. Kun ihmiskontaktit vähenevät työn suorituspaikan siirtyessä, on muita sosiaalisia tilanteita vaalittava huolella. Koska myös työpaikan tuoma sosiaalinen verkosto, yhteenkuuluvuuden tunne ja vuorovaikutustilanteet eivät ole jokapäiväisiä, voi työtovereiden kanssa edelleen järjestää lounastreffejä ja yhteisiä toiminnallisia juttuja. Niitä ovat esimerkiksi after work -tapahtumat tai yhdessä tehtävä aktiivinen liikunta. Jo olemassa olevista yhteistapahtumista kannattaa edelleen pitää kiinni etätöiden lomassa, mutta myös uusia sosiaalisia tapahtumia on syytä tuoda mukaan.

Parhaimmillaan etätyön vapauden tunnetta on vaikea voittaa

Osa tehtävistä töistä on sellaisia, että ne voidaan hoitaa millä vuorokauden tuntina tahansa. Juuri tällaiset työt ovat ihanteellisia tehtäväksi etänä. Vaikka etätyö tuo mukanaa ihmisten sosiaalisuuden kaipuuta, se antaa myös huomattavaa vapauden tunnetta sekä dynaamisuutta arjen toimintoihin. Etätyöt mahdollistavat sellaisten asioiden hoitamisen, jotka muutoin edellyttäisivät aikataulujen siirtoja ja vapaapäivien pitämistä. Edellä mainittuja asioita ovat esimerkiksi muissa virastoaikoja noudattavat yritykset sekä eräät sosiaali- ja terveysalan palvelut. 

Etätyöt mahdollistavat omanlaisensa kalenterin räätälöimisen, jolloin ihmiset voivat paremmin noudattaa esimerkiksi omaa sirkadiaanista rytmiään. Tämä edesauttaa nimenomaan sellaisia ihmistyyppejä, jotka noudattavat muunlaista elämisrytmiä kuin ns. iltavirkut. Varsinkin, kun koko yhteiskunta on luotu aamuihmisten rytmiin sopivaksi. Aikataulun luominen omaan elämäntapaan sopivaksi edesauttaa työntekijän maksimipotentiaalin, työvireen, ja -tehokkuuden löytämistä.