Tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys Elisa lahjoittaa 30 000 euroa Seinäjoen ammattikorkeakoulun varainkeräykseen. SeAMKille Elisan lahjoitus on merkittävä lisä yli 1,1 miljoonaan euroon kasvaneeseen pottiin, josta varoja tullaan suuntaamaan juuri digiosaamisen vahvistamiseen.

Lahjoituksella Elisa haluaa olla omalta osaltaan edistämässä digitalisaation kehitystä Pohjanmaalla. Aiemmin syksyllä yritys kertoi rakentavansa Seinäjoen alueen mobiiliverkkoonsa 5G-valmiuksia, jotka parantavat merkittävästi verkon nopeutta ja luotettavuutta.

”Meille on tärkeää, että lahjoitustamme käytetään nimenomaan digitalisaation eteenpäin viemiseen. Tulevaisuuden tekijöiden kouluttaminen on tässä avainasemassa”, Elisan Pohjanmaan aluejohtaja Niklas Granholm kertoo.

”On upeaa, että valtakunnallisesti ja samalla meidän alueellamme merkittävä yritys Elisa lahjoittaa meille näin huomattavan summan. Onnistunut varainkeräys on mahdollistanut sen, että SeAMK on jo käynnistänyt teollisuuden digitalisaation yliopettajan haun”, vararehtori Elina Varamäki kiittää.

Lisäksi varainkeruu on mahdollistanut ruokaturvallisuuden yliopettajan haun käynnistämisen. SeAMK jatkaa vuoden loppuun kestävää varainkeräyskampanjaa ja yritystapaamisia edelleen aktiivisesti. Kampanjan anti herättää SeAMKissa syvää kiitollisuutta: Sidosryhmien osoittama luottamus on samalla ollut signaali panostuksesta koko maakunnan hyväksi.

”Vaikka lahjoitukset ovat vastikkeettomia, tarkoittaa saamamme luottamus alueen yrityksiltä, että meidän on oltava entistä parempi korkeakoulu jatkossa. Sen eteen lupaamme tehdä hartiavoimin töitä”, Elina Varamäki toteaa.

Varainkeräyksen taustalla on ammattikorkeakouluille myönnetty oikeus kerätä varoja toimintansa tukemiseksi sekä valtion lupaama vastinraha. Valtio on varannut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 24 miljoonaa euroa ensi vuodelle. Vastinraha kohdennetaan ammattikorkeakouluille suhteessa niiden vuoden 2018 aikana keräämään yksityiseen pääomaan.

Lisää tietoa kampanjasta, lahjoittamisesta ja vastinrahasta löydät sivulta seamk.fi/sijoita. Nimensä julkaisuun luvan antaneiden lahjoittajien lista on nähtävillä sivulla seamk.fi/lahjoittajat.