Verkkokauppaostokset tehdään yhä useammin ulkomaisista verkkokaupoista. Rajojen yli tapahtuvan verkkoshoppailun yleistyminen on pääasiassa nuorten diginatiivien ansiota. Osassa Euroopan maista ulkomaisista verkkokaupoista ostoksia tekevien nuorten määrä on yli tuplaantunut kolmessa vuodessa.

Tavat tehdä ostoksia verkkokaupoissa vaihtelevat ikäryhmittäin. Nuoret shoppailevat verkossa vanhempia ihmisiä enemmän kaikissa maissa, mutta maakohtaiset erot kasvavat, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse. Selvä rajapyykki näyttää olevan 50 vuotta, jonka jälkeen verkko-ostaminen vähenee kaikissa maissa selvästi.

– Mielenkiintoista tässä on myös se, että ikäryhmien välinen kuilu kapenee koko ajan, kun nyt aktiiviset ikäryhmät vanhenevat. Verkkokauppiaiden on hyvä tiedostaa, että ajan myötä verkosta ostetaan enemmän myös vanhemmille ihmisille suunnattuja tuotteita, PostNordin verkkokauppa-asiantuntija Sinikka Eloranta huomauttaa.

Pohjoismaissa suositaan noutopisteitä, Italiassa kotiintoimitusta päiväaikaan

Vaikka eri Euroopan maat muistuttavat monissa asioissa läheisesti toisiaan, on hyvä huomioida, että erojakin on. Verkkokauppa on eri maissa hyvin eri kehitysvaiheessa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Saksassa verkkokauppa on jo hyvin pitkälle kehittynyttä, kun taas vaikkapa eteläeurooppalaisissa maissa ollaan vielä murroksessa.

– Myös verkkokauppa-asiakkaiden käyttäytyminen poikkeaa toisistaan monella tapaa. Maasta riippuen arvostetaan valikoimaa, hintaa tai tiettyjä maksu- ja toimitustapoja. Suurin osa italialaisista esimerkiksi haluaa pakettinsa kotiintoimituksena päiväaikaan, mikä voi tulla yllätyksenä meille suomalaisille, jotka suosimme noutopisteitä ja pakettiautomaatteja. Maan kuluttajakäyttäytymiseen kannattakaakin perehtyä hyvin ja ottaa tiedot huomioon omaa verkkokauppastrategiaa luodessa, Eloranta toteaa.

Positiivista Euroopan verkkokauppamarkkinoilla on se, että pohjoismaisten verkkokauppojen suosio eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa on kasvanut vuodessa merkittävästi. Kysyntää siis on.

Lataa Verkkokauppa Euroopassa -tutkimusraportti

Kuusi vinkkiä kansainväliseen verkkokauppaan

1. Tarjoa asiakaspalvelu paikallisesti
Tarjoa asiakaspalvelua paikallisella kielellä ja paikallisessa puhelinnumerossa.

2. Tarkista paikalliset lait ja säädökset
Huolehdi, että ymmärrät kohdemaiden lainsäädännön ja toimit niiden mukaisesti verkkokaupassa, markkinoinnissa ja henkilötietojen käsittelyssä.

3. Huomioi erilaiset maksutavat
Asiakkaat suosivat eri maksutapoja eri maissa. Ota selvää kohdemaiden tilanteesta ja tarjoa aina useampaa maksutapavaihtoehtoa.

4. Huolehdi että verkkosivusto vetoaa paikallisiin
Käytä sivustonne kieliversioiden luomisessa kohdemaassa asuvia ammattikääntäjiä, jotta sivusto näyttää ja tuntuu paikalliselta.

5. Tarjoa useampi toimitustapa
Valitse logistiikkakumppaniksi taho, joka pystyy tarjoamaan useampia toimitusvaihtoehtoja niissä maissa, joissa toimitte.

6. Huolehdi että palauttaminen on helppoa
Tarjoa asiakkaillenne helpot palautukset ja huolehdi, että palautusprosessista kerrotaan sivustollanne selkeästi.

Verkkokauppa Euroopassa -raportti
PostNord on tutkinut Euroopan verkkokauppamarkkinoita säännöllisesti vuodesta 2014 alkaen. Tulokset julkaistaan Verkkokauppa Euroopassa -raportissa. Raportti perustuu yli 11 000 kuluttajan haastatteluun Belgiassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Jokaisesta maasta on valikoitunut vastaajiksi edustava otos 15–79-vuotiaita kuluttajia. Useimmissa maissa tutkimukseen osallistui noin 1 100 vastaajaa. Poikkeuksena ovat Pohjoismaat, jotka on katsottu raportissa yhdeksi yhtenäiseksi alueeksi, ja joissa kyselytutkimukseen osallistui jokaisesta maasta noin 500 vastaajaa. Kyselytutkimuksen suoritti tutkimusyritys Nepa. Lataa raportti.