Hallitusneuvotteluissa linjataan tutkimuksen ja koulutuksen suuntaviivat seuraaville neljälle vuodelle. Korkeakoulut pystyvät vastaamaan yhteiskunnan korkeakoulutettujen sosiaali- ja terveysalojen asiantuntijoiden tarpeeseen vain, jos niiden taloudellinen pohja on turvattu. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat valmistuvat nopeimmin ja ketterästi työelämän palvelukseen.  

Diakista valmistuneet päätyvät työelämään tehokkaimmin Suomessa. Tuoreimmissa työllistymistä kuvaavissa tuloksissa Diakista valmistuneista lähes 87 % on päätoimisesti työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen. 

— Työelämäyhteistyömme vahvuus kertoo, että korkeakoulutetuille on suuri tarve yhteiskunnassa. Diakin alojen kouluttamiseen kannattaa investoida jatkossakin, sanoo toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala Diakista. 

Myös Diakin tutkintojen vetovoima on hyvä. Jokaista aloituspaikkaa kohden oli keskimärin 12,1 hakijaa. Kouluun päästyään opiskelijat suorittavat opintonsa reippaassa tahdissa. Korkeakoulun opiskelijoista jopa 80 % valmistuu tavoiteajassa. 

Diakista valmistui vuonna 2018 yli 630 opiskelijaa ammattikorkeakoulututkintoon ja 63 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, käy ilmi Diakin vuosikatsauksesta

— Yhteiskunta hyötyy ammattikorkeakoulujen kouluttamista asiantuntijoista etenkin Diakin tarjontaan kuuluvilla sosiaali- ja terveysaloilla, joissa valmistuneet päätyvät muita aloja useammin suoraan työelämän palvelukseen. Opiskelijamme ovat hyvin sitoutuneita opintoihinsa ja opinnot suoritetaan keskimäärin erinomaisesti määräajassa valmiiksi, jatkaa Kujala. 

Myös Diakin TKI-toiminta kasvoi vuoden 2018 aikana. Uusia hankkeita avattiin esimerkiksi nuorten osallisuuteen, koulutusvientiin, sosiaali- ja terveysalan pedagogista kehittämiseen ja monikulttuuristen opiskelijoiden palvelupolkujen sujuvoittamiseen liittyvillä alueilla. Tärkeitä kansainvälisiä avauksia olivat lastensuojelun ja yhteisölähtöisen kouluyhteistyön kehittämishankkeet.  

Ammattikorkeakoulut rakentavat Suomen kilpailukyvyn pohjaa 

Hallitusneuvotteluissa tulisi varmistaa, että korkeakoulut pystyvät tarjoamaan jatkossakin ammattilaisia yhteiskunnan tarpeisiin. Riittävä rahoitus on avainasemassa, kun päätetään aloituspaikkojen määrästä.  Aloituspaikkojen lisääminen tärkeillä sosiaali- ja terveysaloilla ei onnistu ilman lisärahoitusta. Edellisen hallituksen tekemät indeksikorotusten leikkaukset uhkaavat sitä korkeaa laatua, mikä korkeakouluissa on saavutettu niin vetovoiman, opintojen nopean etenemisen kuin työllistymisen saroilla.  

Ammattikorkeakouluissa opiskelee tällä hetkellä yli puolet korkeakouluissa opiskelevista. Hallitusneuvotteluissa ei saa unohtaa tulevia sosionomeja, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, tulkkeja ja muita tulevaisuuden tekijöitä. 


Katso myös OmaLogo