Hinnanerosopimus, eli CFD tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää kaikkia etuja, jotka tietty osake, hyödyke tai indeksi tarjoaa ilman kohde-etuuden omistamista. Sijoittaja pystyy käydä kauppaa useilla hyödyke- ja osakemarkkinoilla pienillä pääomilla, mutta hinnanerosopimuksen kohteena olevan tuotteen riskit on myös tunnettava.

CFD tule sanoista Contract for Differende ja sen kaupankäynnissä käytetään sopimusta, jossa kaupankävijä ja välittäjä sopivat kaupankäynnistä tai sijoittamisesta omaisuuserään ilman varinaisen omaisuuserän hankkimista. Sopimuksessa sitoudutaan kopioimaan markkinoiden olosuhteet ja kuittaamaan hinnaneron osapuolten välillä position suljettua.

Kaupankävijä ja sijoittaja pystyvät hyötymään rahoitusmarkkinoiden hinnanvaihteluista ilman kauppojen perustana toimivan rahoitusvälineen ostamista. Se mahdollistaa edullisen ja velkavipupohjaisen kaupankäynnin usealla hyödyke- ja osakemarkkinoilla ja se suoritetaan välittömästi hinnanerolla. CFD tarjoaa siis mahdollisuuksia sijoittamisen saralla ja siihen liittyvää lisätietoa tarjoaa myös saxo bank.

CFD-kaupankäynti käytännössä

CDF-kaupankäynti tapahtuu käytännössä siten, että kaupankävijä valitsee ensimmäiseksi omaisuuserän, jolle välittäjä tarjoaa hinnanerosopimuksia. Omaisuuserä voi olla osake, valuutta, indeksi tai mikä tahansa välittäjän valikoimassa oleva omaisuuserä. Kaupankävijä avaa position ja asettaa sen parametrit, jotka liittyvät esimerkiksi sen pituuteen, vivun käyttöön ja sijoitettuun summaan.

Osapuolet tekevät sopimuksen, jossa on määritetty position avaushinta ja sopimuksen mahdolliset ylimääräiset maksut. Positio avataan ja se on auki siihen saakka, kunnes kaupankävijä haluaa sen sulkea. Se voidaan sulkea myös automaattisen käskyn perusteella esimerkiksi silloin kun se on saavuttanut tappionpysäytyksen tai voiton kotiutuksen määritellyn pisteen. Positio voidaan sulkea myös, jos sopimus umpeutuu.

Jos positio suljetaan voitollisena, joutuu välittäjä maksamaan siitä kaupankävijälle ja jos se tehdään puolestaan tappiollisena, joutuu välittäjä vastaavasti laskuttamaan siitä koituvan erotuksen kaupankävijältä. CFD-kaupankäynnin kohde-etuutta ei todellisuudessa koskaan omisteta tai osteta, vaan kyseessä on ainoastaan johdannaistuote.

CFD-kaupankäynnin vipuvaikutus

CFD-kaupankäynnin osapuolien tulee muistaa, että hinnanerosopimukset ovat viputuotteita, joilla tarjotaan osuuksia markkinoilla siten, että ne edellyttävät ainoastaan pientä marginaalia kaupan kokonaisarvosta. Tällä tavoin sijoittajalla on mahdollisuus hyödyntää kohde-etuuksien hintojen nousu tai hintojen lasku.

Ennen CFD-kaupankäyntiin ryhtymistä tulisikin selvittää vipuvaikutuksen merkitystä ja mitä se tarkoittaa tuoton ja riskin kannalta. Vivulla voi saada koviin vivutettuihin sijoitetun pääoman tuottoprosentteihin, mutta vivun mahdollistama tuotto kantaa myös suuremmat riskit. Mitä suurempi vipu siis on, sitä suuremmat riskit siihen liittyy.

CDF-kaupankäynnin verotus ja muut kulut

Yleensä hinnanerosopimuksissa ei peritä erillisiä välityspalkkioita position avaamisesta tai sulkemisesta. Asiakkaan kannalta ei siis ole väliä millä markkinoilla kauppaa käydään toisin kuin esimerkiksi suorissa osakesijoituksissa. Välittäjä ottaa kuitenkin oman osuutensa ja hän saa provisionsa pörssimarkkinoilta spreadista, joka on suuremman osto- ja myyntihinnan välinen erotus.

Lisäksi CFD-sijoittamisesseen liittyy oma verotuskäytäntönsä ja positiivisesta hinnanerosta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa. Jos hinnanerosopimuksesta koituu negatiivisesta hinnanerosta muodostuvaa menoa, ei se ole kuitenkaan vähennyskelpoista verotuksessa. Jos CFD-kaupankäyntiä harrastetaan yrityksen kautta, voi yritys vähentää tappiot verotettavasta tuloksestaan.