Bosch on laatinut eettisen säännöstön, joka ohjaa tekoälyn käyttöä yrityksen älytuotteissa. Tekoälyn eettiset säännöt Boschilla pohjautuvat perussääntöön, jonka mukaan ihmisten tulee olla tekoälypohjaisten päätösten lopullinen tekijä.

“Tekoälyn tulisi palvella ihmisiä. Nämä eettiset säännöt antavat työntekijöillemme selkeät ohjeet älytuotteiden kehittämiseen”, Boschin pääjohtaja Volkmar Denner sanoo.

“Tavoitteena on saada ihmiset luottamaan tekoälypohjaisiin tuotteisiimme”, Denner summaa.

Tekoälyteknologia on erityisen tärkeässä asemassa Boschille. Yrityksen tähtäimessä on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Boschin tuotteet joko sisältävät tekoälyä tai sen avulla on toteutettu osa suunnittelusta tai tuotannosta. Yrityksen tahtotila on, että sen tekoälytuotteet ovat turvallisia, kestäviä ja niiden toiminta on selitettävissä.

“Jos tekoäly on kuin musta laatikko, ihmiset eivät luota siihen. Verkottuneessa maailmassa luottamus on kuitenkin oleellinen tekijä”, Boschin teknologia- ja digitaalisen liiketoiminnan johtaja Michael Bolle sanoo.

Boschin tavoitteena on tuottaa luotettavia tekoälyyn pohjautuvia tuotteita. Nyt julkistetut eettiset säännöt pohjautuvat Boschin ”Invented for life” -ajatteluun, joka yhdistää innovaatioiden etsimisen ja sosiaalisen vastuun. Seuraavien kahden vuoden aikana Bosch aikoo kouluttaa 20 000 työntekijäänsä tekoälyn käyttöön. Eettiset säännöt ovat oleellinen osa koulutusohjelmaa.

Tekoälyllä valtava potentiaali

Tekoäly on maailmanlaajuinen kehityksen ja kasvun ajuri. Esimerkiksi liikkeenjohdon konsulttiyritys PwC ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä BKT kasvaa tekoälyn ansiosta Kiinassa 26 prosenttia, Pohjois-Amerikassa 14 prosenttia ja Euroopassa noin 10 prosenttia. Teknologia voi auttaa monien haasteiden ratkaisemisessa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Algoritmien käytössä on suunnaton määrä dataa, jota analysoimalla ne voivat tehdä päätelmiä ja päätöksiä. Bosch on jo hyvissä ajoin ennen EU:n laajuisia sitovia standardeja ryhtynyt toimeen teköälyteknologiaan liittyvien eettisten kysymysten selvittämiseksi.

Boschin tekoälyn eettiset säännöt edellyttävät, ettei tekoälyn tule tehdä ihmisiin liittyviä päätöksiä vailla ihmisen valvontaa. Sen sijaan tekoälyn tulisi palvella ihmisiä työkaluna.

Luottamuksen rakentaminen yhdessä

Boschin toiveena on, että sen eettinen säännöstö vaikuttaa tekoälystä käytävään julkiseen keskusteluun. Luottamuksen rakentaminen älykkäisiin järjestelmiin vaatii enemmän kuin vain teknistä osaamista. Tiivistä dialogia on käytävä lainasettajien, tiedeyhteisön ja suuren yleisön välillä.

”Tekoäly muuttaa elämämme kaikkia aspekteja ja siksi keskustelu on elintärkeää”, Denner sanoo.

Boschin tekoälyn eettiset säännöt kiteytettynä

  • Kaikkien Boschin tekoälytuotteiden tulee peilata yrityksen “Invented for life” -ajattelua, joka yhdistää innovaatioiden etsimisen ja sosiaalisen vastuuntunnon.
  • Tekoälyn tekemiä ihmisiä koskevia päätöksiä ei tule tehdä ilman ihmistä. Tekoälyn tulisi olla ihmisille työkalu.
  • Haluamme kehittää turvallisia, kestäviä ja selitettävissä olevia tekoälytuotteita.
  • Luottamus on yksi yrityksemme ydinarvoja. Haluamme kehittää luotettavia tekoälytuotteita.
  • Noudatamme tekoälytuotteiden kehityksessä lakisääteisiä vaatimuksia ja eettisiä periaatteita.