Bookwell Digital on luonut täysin uuden kirjojen valmistustavan, joka hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja digitaalisia työkaluja. Uusi ratkaisu mullistaa koko toimialan ja tuo merkittäviä hyötyjä kustantajille.

Perinteisen kirjan aika ei – ehkä joidenkin yllätykseksi – olekaan ohi. Painettujen kirjojen kokonaisvolyymit ovat taas alkaneet kasvaa kirjabisneksen eturintaman maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, ja myös Ruotsissa. Samalla sähkökirjojen myynti on kääntynyt laskuun. Ajatusten käyttöliittymänä painettu kirja on ykkönen.

Kirjojen valmistus, joka on yksi maailman vanhimpia teollisia toimialoja, on sen sijaan viime vuosina ollut murroksessa. Monissa perinteisissä kirjamaissa kirjojen valmistus on käytännössä loppunut ja tuotanto on siirtynyt halvempiin maihin. Esimerkiksi Pohjoismaissa kirjoihin erikoistuneita kirjapainoja on jäljellä enää vain muutama.

Perinteinen kirjojen valmistus on vaatinut monta työvaihetta, paljon käsityötä ja pitkät valmistusajat. Painosmäärästä riippumatta kirjan painamisen aloituskustannukset ovat olleet suuret, minkä vuoksi kustantajat ovat joutuneet ottamaan isoja painoksia, mikä taas on johtanut kirjojen kertymiseen varastoon.

Kirja-ala on muuttunut samalla tavalla kuin muukin maailma. Kirjanimikkeiden määrä on kasvanut, mutta kirjakohtaiset painokset ovat laskeneet ja kirjan elinkaari lyhentynyt. Perinteinen kirjan valmistuksen malli ei ole pystynyt vastaamaan tähän muutokseen.

Ennen kuin nyt.

Bookwell Digital tarjoaa ensimmäisenä maailmassa ratkaisun tähän: kirjoja voidaan valmistaa haluttu määrä – pienistä painoksista bestseller-määriin – optimaalisesti ja hinnan asiakkaalle muuttumatta. Kyseessä on täysin uusi tapa toimia, jossa valmistus on nopeaa, tehokasta ja resursseja viisaasti käyttävää.

Bookwell Digitalin ratkaisu on täysin uudenlainen, automatisoitu ja integroitu kirjanvalmistuslinja. Kirja valmistuu paperirullasta valmiiksi kirjaksi yhdessä prosessissa – kenenkään käsin koskematta. Täysin automatisoitu kirjalinja avaa uusia mahdollisuuksia myös kirjapainon asiakkaalle. Asiakkaalla on suora pääsy valmistusjärjestelmää ohjaavaan tilausjärjestelmään, josta hän voi hallinnoida koko prosessin itse – miten haluaa ja milloin haluaa.

Uusi tapa ajatella kirjan elinkaarta antaa kustantajille ja sitä kautta lukijoille uusia mahdollisuuksia. Ei enää ylisuuria painoksia – eikä pelkoa pienten painosten loppumisesta. Ei enää kalliita varastointikustannuksia. Ei enää loppuunmyytyjä tuotteita. Ei enää pitkiä painoaikoja.

Tästä alkaa tie tulevaisuuteen. Jonain päivän kaikki kirjat tehdään näin. Niin kuin me jo nyt.

Main

Taustaa

Bookwell Digital Oy on perustettu mullistamaan perinteinen kirjapaino- ja kustannusala hyödyntämällä täysin uutta teknologiaa ja digitaalisuuden mahdollistamia työkaluja. Yhtiö on tehnyt 8 miljoonan euron investoinnin uuteen digitaaliseen tuotantyksikköön Juvalle. Kyseessä on maailman ensimmäinen täysin automatisoitu tuotantolinja, jossa kaikki työvaiheet on integroitu yhteen järjestelmään.

Täysin automatisoidussa ja integroidussa kirjanvalmistuslinjassa kirja valmistuu paperirullasta valmiiksi kirjaksi kenenkään käsin koskematta. Asiakkaalla on suora pääsy valmistusta ohjaavaan tilausjärjestelmään, josta voi hallita koko prosessin itse – miten asiakas haluaa ja milloin haluaa. Kirjoja voidaan valmistaa haluttu määrä – pienistä painoksista bestseller-määriin – optimaalisesti ja hinnan asiakkaalle muuttumatta.

Juvan uuden tuotantolinjan asennus alkoi tammikuussa 2017, ja samalla käynnistyi myös yhtiön varsinainen liiketoiminta. Uusi tuotantolinja on ollut tuotantovalmiudessa kesäkuusta alkaen, ja tästä eteenpäin kehitystyön yhtenä tärkeimpänä painopisteenä on uuden tuotantolinjan jatkuva optimointi.

Konsepti ja liiketoimintamalli

Uusi, täysautomatisoitu kirjanvalmistusteknologia ja siihen yhdistetty online-palvelu mahdollistavat uudenlaisten liiketoimintamallien rakentamisen ja avaavat samalla uusia bisnesmahdollisuuksia sekä kirjapainoille että kustantamoille. Bookwell Digitalin tavoite on ottaa tästä teknologisesta edelläkävijyydestä maksimaalinen hyöty luomalla uudet standardit koko toimialalle.

Perinteisessä mallissa kustantajan on kannattanut tilata kirjoistaan koko myyntierä yhdellä kerralla, arvioimansa menekin mukaan. Tällä mallilla kirjan yksikköhinta suurissa painoksissa on pystytty pitämään alhaisena, mutta samalla kustantajalle on kertynyt kallis ja usein ylisuuri varasto, joka on sitonut paljon rahaa.

Uuden tehokkaan, integroidun valmistuksen ansiosta yksikköhinta voidaan pitää samana myös silloin, kun kirjan valmistus jaetaan useaan erään esimerkiksi ennakkomyyntiä mukaillen. Kirjaa voidaan siis valmistaa joustavammin markkinatilanteen mukaan, eikä kustantajan tarvitse sitoa enää suuria määriä pääomaa varastoonsa.

Myös uusi 24/7 online -palvelualusta lisää vapautta ja tehostaa resurssien käyttöä. Kustantaja pääsee tekemään ja seuraamaan reaaliaikaisesti kirjan tilauksen hallintaa hinnoittelusta jakeluun. Kun kustantajalle perinteisessä mallissa tarjottiin pelkkää kirjojen painopalvelua, tarjotaan nyt siis uudenlaista ostamisen ja tilaamisen hallinnan palvelua, joka mahdollistaa seuraavat asiat:

  • Pienemmät varastot ja silti kyky nopeaan reagointiin.
  • Pienet painokset ja silti edullinen kappalehinta. Mahdollistaa kannattavan kirjamyynnin.
  • Backlistin hyödyntäminen (backlist = edellisten kausien uutuuskirjat)
  • Kirjojen valmistaminen sopivissa erissä ilman lisäkustannuksia.

 

Markkinat ja kasvun näkymät

Suomessa koko kirjamarkkinan koko arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa. Huomioitavaa on, että suurin osa kaikista kirjoista painetaan toistaiseksi Suomen ulkopuolella. Bookwell Digital tuo uudella teknologiallaan vahvassa laskussa olevaa tuotantoa takaisin Suomeen. Kotimaassa yhtiön myynnin arvioidaan kasvavan noin 5 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä.

Bookwell Digitalilla on hallussaan hyvät kanavat myös Skandinavian markkinoihin ja sen suurimipiin kustantajiin. Kilpailukyky uudella teknologialla mahdollistaa vahvan markkina-aseman haltuunoton kaikissa Pohjoismaissa. Yhteensä tavoitellaan 20–25 miljoonan euron markkinaa Skandinaviassa vuoteen 2020 mennessä.

Kasvua voidaan kirjanvalmistuksen ohella saavuttaa myös muilla mekanismeilla ja innovaatioilla. Perinteisten toimintamallien mullistamisen kautta uskotaan löydettävän paljon uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Joitakin uusia liiketoimintamahdollisuuksia on jo tunnistettu, esimerkiksi:

  • Muuttuvan datan hyödyntäminen
  • Uudet logistiset ratkaisut.

Bookwell Digital tulee panostamaan omassa kehittämistyössään näiden uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tähän kehittämiseen kutsutaan mukaan myös asiakkaita.

 

Kilpailutilanne

Bookwell Digitalin kotikentällä, Pohjoismaissa ja laajemmin Itämeren ympärillä, kaikki olennaiset kilpailijat toimivat perinteisillä malleilla. Perinteinen tuotannonohjauksen malli, jossa tuotetaan kirja vaihe kerrallaan, ei pysty haastamaan uuden konseptin tehokkuutta. Bookwell Digitalin uudenlainen tuotantokonsepti, joka mahdollistaa tehokkaan tuotannon ilman suuria vaihtokustannuksia töiden välillä on ylivoimainen vastaus markkinatilanteeseen.

Myös investointien suhteen kilpailijat ovat tehneet liikkeensä. Erityisesti tämä pätee Baltiaan, jossa EU-tukipolitiikan muuttuessa investoinnit ovat hiljenneet.

Main

Tiimimme

Bookwell Digitalilla on poikkeuksellisen vahvan kokemuksen omaava ja monipuolinen osaajatiimi sekä Suomessa että Tanskassa.

Yhtiössä on töissä yhteensä n. 30 henkilöä myynnissä, hallinnossa, tuotannon ohjauksessa ja tuotannossa. Myyntiä ja asiakaspalvelua operoidaan sekä Helsingistä että Tanskan Aalborgista käsin.

Bookwell Digitalin tuotantoyksikkö sijaitsee Juvalla. Tuotantotiimissä työskentelee kausivaihteluista riippuen n. 20-25 henkilöä. Uuden tuotantoteknologian ja huolella optimoitujen prosessien johdosta kompakti tuotantotiimi kykenee yltämään tuotantovolyymissä sellaiselle tasolle, joka vaatisi perinteisillä tuotantomenetelmillä jopa 150 henkilön tuotantoyksikköä.

Bookwell Digitalin ydintiimillä on kokemusta reilusti yli 100 vuotta kirjapainoalalta Suomessa, Tanskassa ja Saksassa. Ydintiimin edustajat ovat olleet mukana kymmenissä kirjapainoalan merkittävissä yhtiöissä sekä omistajina että operatiivisessa johtamisessa.

Ydintiimillä on kokemusta omistamisesta ja liiketoiminnasta myös seuraavista kirjan elinkaareen liittyvistä toimialoista:

  • Book retail / Kirjakauppa-ala (Kirjapörssi)
  • Kustannus / Book Publishing: Minerva Kustannus Oy, Docendo Oy
  • Logistiikka / Logistics: Streamlog Oy

Bookwell Digitalin perustaja ja omistajat ovat sijoittaneet yhtiöön yhteensä n. 2 milj. euroa. Ensimmäisillä rahoituskierroksilla yhtiö on kerännyt yhteensä n. 6 milj. euron rahoituspaketin ulkopuolisilta rahoittajilta. Yrityksen liiketoimintaan ja kasvupotentiaaliin ovat uskoneet tarkkojen selvitysten pohjalta Nordea Pankki, Fennia, Finnvera, ELY-keskus ja Tekes.

lue lisää: https://www.invesdor.com/fi/pitches/846?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_campaign=Invesdor%20Newsletter%20exp%2013%20B&_hsenc=p2ANqtz-87B-bTv_q79yQB_RvkqP1Q_ccLDz2hU0Cf3NxlVcGCvgil4NZ3gYJeiVO31BesdwZPARaKa6y9Jjq4RxDhFSfoeMPF7g-C3ffZbKEUA2TJPpathzQ&_hsmi=58503537