Työvoimapula-ammateiksi määriteltiin nyt 48 ammattia. Vuotta aikaisemmin syksyllä tehdyssä arvioinnissa näitä työvoimapula-ammatteja oli 32. Kaksi vuotta sitten työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tarkastelussa olleesta reilusta 200 ammatista vain 15 ammattia.

Tiedot löytyvän työ- ja elinkenoministeriön 20.9.2018 julkaisemasta Ammattibarometrista, joka perustuu TE -toimistojen arvioihin elo-syyskuulta 2018.

Vastaavasti niiden ammattien lista, joissa on työvoiman ylitarjontaa, on pienentynyt. Nyt ylitarjonta-ammatteja oli enää 25, kun vuotta aikaisemmin niitä oli 43.

Suurin pula puheterapeuteista

Arvioitsijoiden mukaan suurta pulaa osaavasta työvoimasta on laajalti puheterapeuttien ammatissa.  Rakennusalalla kärsitään erityisesti työnjohtajien ja rakennusinsinöörien pulasta. Pitkään jatkunut pula sairaanhoitajista ja lääkäreistä ei näytä hellittävän. Uusina ammatteina pula-ammattinen top 15 -listalle ovat nousseet hitsaajat ja kaasuleikkaajat.

Ylitarjontaa on erityisesti yleissihteerin ammatissa. Uutena ammattina ylitarjonnan top 15 -listalle ovat nousseet matkatoimistovirkailijat. Kone- ja metalliteollisuudessa työvoiman saatavuusongelmat ovat jälleen yleistymässä. Edellisen kerran hitsaajista, kuten myös muistakin konetekniikan ammatin osaajasta, oli selkeää pulaa vuosituhannen alussa

Pohjanmaalla suhteellisesti eniten työvoimapula-ammatteja

Suhteellisesti eniten työvoimapula-ammatteja oli arvioiduista noin 200 ammatista Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Suhteellisesti eniten työvoiman ylitarjonta-ammatteja oli syksyn 2018 ammattibarometrissä Pohjois-Karjalassa.

Lähitulevaisuudessa rekrytointitarpeet kasvavat mm. seuraavissa ammateissa: sovellussuunnittelijat, konetekniikan erityisasiantuntijat, sovellusohjelmoijat ja lastentarhanopettajat.

TE -toimistojen arvio elo-syyskuussa 2018 löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi