Suomi ja NATO

Selkeä enemmistö suomalaisista suuryrityksistä kertoo Venäjän markkinan pysyvän suljettuna myös jatkossa. Useampi kuin kolme neljästä suuryrityksestä näkee Nato-suhteen tiivistymisen yritykselleen mahdollisuutena, ja 86 prosenttia kokee sen vahvistavan Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Suomalaisista suuryrityksistä 77 prosenttia näkee Nato-suhteen tiivistymisen yritykselleen mahdollisuutena, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Reilu viidennes suhtautuu Nato-jäsenyyteen neutraalisti eikä näe sitä yritykselleen selkeänä uhkana eikä mahdollisuutena.

– Suomalaisten suuryritysten kanta Natoon liittymisestä ja sen vaikutuksista on selvä: yritykset näkevät Naton tuovan vakautta ja turvaa sekä pienentävän siten maariskiä. Lähes yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta suuryrityksestä on sitä mieltä, että Nato-suhteen tiivistyminen vahvistaa Suomen houkuttelevuutta investointikohteena, kertoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on haastanut suuryrityksiä muun muassa toimitusketjuvaikeuksien ja energiakriisin muodossa. Vastanneista suuryrityksistä 70 prosenttia kertoo Venäjän hyökkäyssodan vaikuttavan kielteisesti yrityksen toimitusketjuun pitkällä aikavälillä. Paluuta Venäjän markkinoille ei pidetä todennäköisenä.

– Yli 90 prosenttia suuryrityksistä näkee Venäjän pysyvän suljettuna markkinana myös jatkossa. Venäjä näyttäytyy tällä hetkellä hyvin riskialttiina investointiympäristönä ja kumppanina, eikä muutosta parempaan odoteta lähitulevaisuudessa, Keitaanniemi sanoo.

Tuotannon poistuminen Venäjältä pysyvää – kysyntää haetaan nyt Yhdysvalloista ja euroalueelta

Suomalaisten suuryritysten tuotannon vähentyminen Venäjällä nähdään melko pysyvänä. Niistä tutkimukseen vastanneista yrityksistä, joilla on tuotantoa Venäjällä, 45 prosenttia kertoo tuotantonsa vähentyneen Venäjällä ainakin kymmenien vuosien ajaksi, ja 41 prosenttia kertoo vähentymisen olevan täysin pysyvää.

– Korvaavia alueita tuotannon sijoittamiseksi nähdään löytyvän erityisesti Suomesta, Virosta ja muualta Euroopasta. Toiminnan uudelleensijoittumisen voidaan nähdä tuovan suomalaisyrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Keitaanniemi kertoo.

Uutta kysyntää Venäjän tilalle pyritään Suuryritystutkimuksen mukaan löytämään ensisijaisesti Yhdysvalloista, euroalueelta ja Pohjoismaista.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimukseen vastasi 199 henkilöä yhteensä 139 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä, ja vastaajia ovat etenkin toimitusjohtajat, talous- ja rahoitusjohtajat sekä liiketoimintajohtajat. Aineisto kerättiin syksyllä 2022, ja tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan 11.1.2023. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimusta on toteutettu vuodesta 2012 saakka. Aineisto on kansainvälisenä pitkittäistarkasteluna ainutlaatuinen.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja noin 13 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi